סנדקאות – אבא של האישה או רב תלמיד ישיבה?

רבני בית ההוראה
6 Sivan 5779

שאלה:

שלום . לי ולבעלי יש וויכוח קטן בקשר לסנדקאות. זה הילד הראשון שלנו בעזרת השם שיוולד, אבא שלי רוצה להיות הסנדק ובעלי רוצה להביא תלמיד ישיבה . למי הזכות ניתנת?

תשובה:

שלום רב,

אם אבא שלך הוא אדם דתי וירא שמים, ודאי שיש להעדיף אותו, כיבוד אב.

המקור לכך שמזמינים רב וצדיק לסנדקאות הוא מדברי הרמ”א (יורה דעה סי’ רסד סעי’ א’): “ויש לאדם לחזר ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק”. מכאן הנוהג של רבים לבקש מראש הישיבה או רב מפורסם אחר לשמש כסנדק במילת בניהם. בקיצור שולחן ערוך (קסג, א) כתוב בפשטות שיש לבחור סנדק שהוא צדיק. במקורות אחרים מוזכר רק שיהיה יהודי טוב (אור זרוע; רקנטי סימן תקצ). אבל המנהג הוא שכאשר האב הוא אדם דתי יש לעדיף את קרוב המשפחה על פני הצדיק, ראה בשו”ת חכם צבי סי’ סט-ע’, אם כי הנושא שם הוא מעט אחר. ובכל אופן, כך הוא המנהג היום, בפרט אביה של האישה שרבים נוהגים לכבד אותו בברית הראשונה.

הרבה הצלחה!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *