גר צדק שנהג כספרדי ורוצה לנהוג כאשכנזי

רבני בית ההוראה
20 Sh'vat 5779

שאלה:

יש לי חבר שהוא גר צדק
והוא התגייר לאחרונה, אם הוא הולך לפי מנהג ספרדים ולאחר זמן מה רואה שליבו יותר נוטה למנהג אשכנז וכן להפך יכול להחליף ממנהגו הראשון?

תשובה:

שלום רב

כיון שאין לו מנהגי אבות, הוא רשאי לנהוג כפי הקהילה שהוא בוחר להשתייך אליה. אבל אם נהג לחומרא במשהו כמו הספרדים, יש לעשות בענין זה התרת נדרים.

ואסביר: התרת נדרים שייכת רק כאשר נהג לחומרא בענינים מסוימים שכרגע הוא רוצה לנהוג בהם לקולא, אבל שינוי נוסח תפילה שאין בעצם עדיפות לזה על פני זה, לא שייך בזה התרת נדרים. לכן אם נהג בדברים מסוימים לחומרא על פי מנהג הספרדים ועתה הוא רוצה להקל בענין ולהצטרף לקהילה אשכנזית, כמו למשל בבישולי עכו”ם שלמנהג הספרדים לא די בהדלקת האש על ידי הישראל, יש לעשות התרת נדרים [אדם שעוקר דירתו ממקום שנהגו באופן מסויים למקום אחר שכולם נוהגים באופן אחר, מקבל על עצמו את מנהגי המקום ויתכן שאינו צריך התרה, אבל במציאות כיום שיש בכל מקום אנשים מכל סוגי הקהילות לא שייך דין זה].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *