מותר להשאיר ספר תורה לבד בבית הכנסת?

הרב ירוחם ארלנגר‎
6 Tishrei 5779

שאלה:

לכבוד הרב שלום רב.
ברצוני לדעת האם יש מקור לכך שלא להשאיר ספר תורה על הבימה לבד שלא בתוך 4 אמות?

תשובה:

שלום רב

לא צריך לעמוד דוקא בד’ אמותיו, אבל אסור להשאירו סתם על הבימה ולצאת מבית הכנסת אלא יש להצניעו, והמנהג כשהולכים לפני מוסף לברית מילה, או עושים קידוש בראש השנה לפני התקיעות, שמכסים בטלית.

ראה שו”ע סי’ קמט סעי’ א ומשנה ברורה שם ס”ק ב, ומשנה ברורה סי’ קמו ס”ק ב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *