לסמוך את סוכתו לקיר של השכן

רבני בית ההוראה
כ"א אלול ה'תשע"ח

שאלה:

האם מותר לעשות סוכה צמודה לקיר של שכן?
הוא הרחיב ויצא החוצה ואני רוצה להשתמש בצד השני של הקיר ,כדופן לסוכה שלי.

הוא טען שמכיוון שהוא בנה את הקיר בשטח שלו ולא חרג מגבולות החצר אז כל הקיר שייך לו וזכותו לבקש שלא יצמדו אליו, ואני טוען שמכיוון שהוא לא משתמש בצד השני של הקיר אז מותר לי לעשות שם מה שאני רוצה והוא לא יכול למנוע ממני להשתמש בקיר.

אשמח לדעת מקורות לדין.
תודה

תשובה:

שלום וברכה,

מסתבר שהיות והוא בנה את הכותל בעצמו ולא היה הכותל מתחילה, יש לראות את הכותל כרכוש פרטי ולא רכוש משותף. ולכן אם בניית הסוכה יכולה להביא הפסד או לכלוך לכותל יכול בעל הכותל למנוע מבניית סוכה בסמוך לכותל. אם אין שום הפסד לבעל הכותל, אנו נכנסים בזה למחלוקת האם כופים על מדת סדום לכתחילה – פירוש: האם הדין שכופים על מדת סדום נאמר לכתחילה שכופים עליו לתת לחברו כאשר אין לו כל הפסד. או שאין כופים לתת, אך אם עבר ולקח לא מחייבים אותו בזה. וכיון שיש מחלוקת בזה לא ניתן לחייב את בעל הכותל שיסכים לבניית סוכה.

בהצלחה שונה טובה.

מקורות:

ראה טור חו”מ סימן קנג אות י בשם הר”י ברצלוני שהתיר לשכן שרוצה לקבוע זיז פחות מטפח בכותל חברו. והטור חולק וסובר שלא ניתן לכפות על בעל הכותל כשלא מרצונו. וראה ברמ”א שם סעיף ד שפסק כדעת הטור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *