הפרשת חלה בעיסה שכוונתו להקפיא חלק ממנה לזמן אחר

הרב ירוחם ארלנגר‎
19 Tamuz 5778

שאלה:

האם אפשר להכין בצק מכמות גדולה ,להפריש חלה ולהקפיא שקיות בצק קפוא
או שחייבים לאפות את כל הבצק מיד?

תשובה:

 

שלום רב

במקרה כזה יש להפריש חלה ללא ברכה. [אלא אם כן בכל אחד מהחלקים יש שיעור חלה].

מקורות:

ראה חזון איש יו”ד סי’ קצח ס”ק ג שעיס כזו אינה חייבת בחלה, אמנם רבים מהאחרונים חלקו עליו בזה וסברו שהפטור של “על מנת לחלק” אמור רק באופן שדעתה לחלק את העיסה לאנשים שונים, אולם לענין הברכה יש לחשוש לדבריו, או לאפות הכל היום ומה שלא צריך לשבת זו ניתן להקפיא.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *