פרדס בבעלות גוי שפרותיו נוטים לרה”ר

רבני בית ההוראה
כ"ו סיון ה'תשע"ח

שאלה:

לגבי פרדס בבעלות של גוי.
האם מותר לי לתלוש פירות מענפים מהפרדס שלו שיצאו לרשות הרבים מעבר לגדר?
במידה וכן, האם אני צריך לעשר אותן?

תשובה:

שלום וברכה,

פירות של פרדס הנוטים לרשות הרבים, שייכים לבעל הפרדס, ואסור לעוברים ושבים לתלוש את הפירות, וכן הדין בפרדס גוי שאסור לקחת מהפירות – שגזל הגווי אסור.

בהצלחה.

מקורות:

בגמרא ב”ב כז ע”ב: אמר רבי יוחנן: אחד אילן הסמוך למיצר, ואחד אילן הנוטה – מביא וקורא, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. וכתבו התוספות ב”מ קז ע”א ד”ה אילן שכן הדין לגבי בעלות הפירות, שאם האילן נטוע בחצר של ראובן ופירותיו נוטים לחצר שמעון, כל הפירות של ראובן.

ובאגרות משה (חו”מ ח”א סימן מג) כתב שגם מן הדין הפירות שייכים לבעל האילן, למרות שהנוף נוטה לחצר השכן, אלא שהיה יכול שמעון לעכב עליו ולומר לו תגזום את העץ שלא יכנס לרשותי, ובא יהושע ותיקן שלא יקפידו בדבר, ולא חייב לקצוץ. ולכן גם בגוי, או בחו”ל שאין תקנת יהושע הפירות שייכים לבעל הפרדס.

2 תגובות

  לוי:

  לא הבנתי מה האיסור לקחת פירות מפרדס שהוא הפקר? הרי הפירות מופקרים לא?

  הגוי בעצמו גוזל את שטח רשות הרבים ששייך לי לא?

  הרב נפתלי בן חיים:

  הפירות אינם מופקרים אלא הרי הם של בעל הפרדס.
  על הטענה שגוזל א רשות הרבים, אכן טענה טובה, וזכותך לבקש שיכניס את האילן לרשותו – שיקצוץ את הענפים. אבל אין זכות לגזול ממנו את הפירות, כמבואר בתשובה.
  בהצלחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *