האם החתן והכלה צריכים לכוון לצאת ידי חובת הברכות בחופה

רבני בית ההוראה
א' אדר ה'תשע"ז

שאלה:

לשיטת הרב עובדיה זצ”ל
1.האם החתן והכלה צריכים לכוון לצאת ידי חובה בזמן אמירת שבע הברכות תחת החופה?
2. ממתי מותר לחתן לגעת בכלה? האם מותר לדרוך על הכלה כחלק מהסגולה? אם כן מתי?

תשובה:

שלום רב,

1. לגבי השאלה האם החתן והכלה צריכים לצאת ידי חובה בזמן אמירת הברכות תחת החופה. יש נידון בפוסקים האם זה נחשב ברכה שמוטלת על החתן ואז הוא חייב לצאת ידי חובה או לא. ראה בנודע ביהודה מהדו”ק סי’ נו, ועוד פוסקים. למעשה כתבו הפוסקים שהחתן והכלה צריכים להזהר לצאת ידי חובת ברכת הנישואין ראה שו”ת אגרות משה או”ח ח”ה סי’ כ’ אות יז, וראה שם גם על ברכת בורא פרי הגפן, שבט הלוי ח”ד סי’ רד, בית חתנים מה שהביא בפרק א’ סעי’ ו’ בשם הגרי”ש אלישיב, וכן וראה בקונטרס כרם שלמה עמוד נב מה שהביא בשם הגרש”ז אויערבך.

2. לגבי השאלה אם מותר לגעת בכלה לפני שמגיעים הביתה. התשובה היא: כן. ראה כאן שביארנו את הסוגיה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *