שבע ברכות לספרדי שלא בבית החתן

רבני בית ההוראה
14 Elul 5774

בחור ספרדי התחתן בליל שישי שעבר ומאז לא עשה שבע ברכות, היום בערב רוצים לעשות לו שבע ברכות בבית של בן דוד האם זה אפשרי?(מבחינת שעבר הזמן או מכיוון שלא עשה עד עכשיו אז הפסיד).

תשובה:

שלום רב,

מצד הזמן שעבר אין בעיה לערוך שבע ברכות. אולם מאחר שהשבע ברכות אינו נערך בבית החתן אין מברכים שבע ברכות.

מקורות:

בירושלים נוהגים הספרדים כפסק השו”ע (אבה”ע סי’ סב סעי’ י’) שאין מברכים אלא בבית החתן. ראה שובע שמחות (פ”א סעי’ יז).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *