מוכר קיבל שיק ולא פדה אותו במשך הזמן שהוא היה תקף

קניתי חפץ בצ'ק והמוכר לא הכניס את הצ'ק בבנק רק לאחר משך זמן שכתוב בפירוש על השיק שאין לו שום שוויות עוד מה דינו של תשלומין?

תשובה:

עם דרישת המוכר עליך לשלם לו את מלוא החוב.

מקורות:

כל שיק ניתן להפקיד בבנק במשך חצי שנה בלבד, אולם אף לאחר מכן – אף שהבנק אינו יכול לכבד את השיק- מכל מקום הרי הוא נחשב לשטר חוב שחייבים לפרוע.
גם אם נותן השיק כותב שהוא שהשיק תקף רק לשלושים יום, הרי זה כהוראה לבנק ואינו פוטר אותו מלשלם את החוב. למיטב ידיעתי כך נהוג, אבל גם אם היה אולי ספק בכוונת המשפט שהשיק תקף לשלושים יום, מכל מקום בנידון דידן שהקונה חייב לשלם עבור החפץ שהוא קנה, אם הוא טוען שהמוכר מחל לו עליו להוכיח מלשון מחילה שאינו סובל שתי משמעויות, וכמבואר ברמ"א חו"מ סי' סה סעיף כג שאם יש למלווה כמה שטרי חובות ואמר ללווה שהוא מוחל אחד מהם, הקטן מחול.

אמנם, יש לציין שהמוכר צריך לבוא ולתבוע את הקונה ואין הקונה צריך לרדוף אחריו. עיין כאן.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. גם הקונה יכול לגבות ממי שמסר לו את השיק ולא הפסיד את החוב שלו כלל. שורף שטר חוב אינו חייב אלא אם הלווה כופר בחוב ואין עדים, עיין שו"ע חו"מ סי' שפו סעיף ב.

  2. לא הבנתי וכי הקונה שוב אינו יכול לגבות מהבנק שנתן את השיק, הבנק הרוויח את הכסף חינם. בכל מקרה אם טענת 'אפשר' אין הקונה נפטר, כדי להיפטר יש צורך שיהיה תנאי ברור שאם יעבור הזמן הקונה ייפטר מחובו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל