שכר גוי כקבלן משנה והגוי השתמש ביצירה גנובה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ט' טבת ה'תשע"ב

האם כשאני מקבל פרוייקט לחברתי, ושוכר שירותי גוי לעשיית הפרוקייט כלומר קבלן משנה גוי לביצוע הפרויקט, והפרוייקט נקרא על שם חברתי, והגוי בשביל עשיית הפרוייקט עסק בגזל כמובן שאין ביכולתי לדעת זאת!, האם גם כאן חל עליי עון גזל?
תודה רבה.

תשובה:

שלום רב,

כל עוד שאינך יודע לא חל עליך איסור. אם יבוא אדם ויוכיח לך שהגוי גנב ממנו יצירה, תצטרך להסירו.

מבחינת החוק, כמדומני, שעליך לשלוח הזהרה לעובדים ולקבלני המשנה שהנך מתנגד שיעשה שימוש ביצירה שאינה שלו, ולדרוש ממנו הצהרה שאינו משתמש ביצירה שאינה שלו.

מקורות:

הכלל הוא כל שתחת ידי אדם הרי אלו שלו, יש מקום שלא לומר כלל זה ביצירה רוחנית שקשה לבעליה לשמור עליה, אולם לא מצאנו חילוק כזה.
בנוסף לכך, אחד הטעמים שיהיה איסור יורד לאומנות אם משתמשים ביצירה של אדם אחר הוא שהגונב שלא השקיע יוכל להציע מחיר נמוך שהיוצר לא יוכל להתחרות בו, ודעת האביאסף המובא בדרכי משה חו”מ סי’ קנו ובשו”ת הרמ”א סי’ י שאם לא יוכל להתחרות בו ניתן לעכב מדין יורד לאומנות, וטעם זה לא שייך במקרה ששילם לקבלן המשנה כסף מלא. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *