להלשין על אדם שמעלים מרשויות המס

רבני בית ההוראה
כ' שבט ה'תשע"א

האם מותר לדווח לשלטונות המס על מי שמעלים הכנסות בהיקף רחב ואף חוטא בגזל?

תשובה:

מותר להיות רואה חשבון מצד רשות המס ולדווח להם על כל מי שמעלים. אבל אזרח רגיל שאין לו תפקיד כזה אסור לו לדווח (גם אם זה שמעלים חוטא בגזל).

מקורות:

לענין לשמש כרו”ח עיין שו”ת אגרות משה ח”א סי’ צב שמותר.

לענין אזרח רגיל, אף שבשו”ת יחווה דעת ח”ה סי’ סד פוסק שיש חיוב על פי תורה לשלם מסים, ועיין גם בשו”ת משנה הלכות ח”ו סי’ שיג, מכל מקום אסור, כיון שלא ניתן לקחת אחריות שפקידי המס לא יעשו שום פעולה בניגוד לדין, ומבואר בספר חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל י שאסור לספר לנגזל על מי שגזל אותו כשיש חשש שהנגזל יזיק לגזלן שלא כדין. בנוסף לכך, אם עושים כן מחמת שנאה או קנאה (וכך זה ברוב מקרי ההלשנות) בודאי אסור, עיין בחפץ חיים שם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *