לתרומות לחץ כאן

עשיית מלאכה בערב שבת

שאלה:

האם האיסור לעשות מלאכה בערב שבת הוא רק מזמן פלג המנחה ?
האם אחרי חצות היום בע"ש כדאי להמנע או שהעניין הוא רק מפלג המנחה?
האם סידור הגינה גם לכבוד שבת נחשב מלאכה שאסור ?
האם תיקונים קלים בבית נחשב מלאכה בעניין הזה ?
האם כל העניין הוא איסור או הנהגה טובה כדי להתרכז לשבת ?

תשובה:

שלום וברכה

נחלקו הדעות, אם מה שאמרו העושה מלאכה בקביעות בערב שבת מזמן המנחה ולמעלה הכוונה למנחה גדולה או מנחה קטנה, והסומך להקל לעשות מלאכה עד מנחה קטנה כשיש לו די זמן אחר כך לצרכי שבת – לא הפסיד. אולם לאחר זמן מנחה קטנה אסור לעשות מלאכה בקביעות אפילו אם יש זמן לצרכי שבת, דין זה הוא תקנת חכמים ואסור לבטלו, והעושה מלאכה בזמן זה אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. מלאכה אקראית כמו זו שתיארת, אינה אסורה, ובפרט כאשר הדבר נעשה לכבוד שבת שזה ודאי מותר.

מקורות:

מקור דין זה בגמרא בפסחים נ ע”ב, ובמרדכי שם כתב שזמנו ממנחה גדולה – משש שעות ומחצה וכ”כ הטור בסי’ רנא, אולם רש”י שם כתב שהזמן הוא מתשעה שעות זמן מנחה קטנה, ובשו”ע שם הביא את שתי הדעות ולא הכריע ביניהן, וראה מגן אברהם וביאור הגר”א שם שהעיקר כדעת המקילים, וכן נראה שם מדברי הט”ז אליה רבה ושו”ע הרב. וכ”כ במשנה ברורה שם ס”ק ג.

על כך שמדובר ממש באיסור דרבנן, ראה פרי חדש סי’ תצו ס”ק יח ופרי מגדים סי’ רנ מש”ז ס”ק א.

הגם שנהגו שלא לעשות מלאכה ביום שישי לאחר חצות אלא לצורך שבת, המדובר הוא דוקא במשהו קבוע ולא מלאכה אקראית. על גדר המלאכות האסורות ביום שישי ראה שו"ע סי' רנא ס"א מג"א ס"ק ה וט"ז ס"ק ב ובביאור הגר"א שם. על כך שבאקראי מותר, ראה אור זרוע הל' ערב שבת סי' יג, וברמ"א שם.

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. האם מסברא בעלמא אין מקום יותר להחמיר בחורף שהימים קצרים והשבת נכנסת מוקדם ולהקל בקיץ שאז יש יותר זמן? כמו"כ האם אין נפק"מ אם הוא מכין או שב"ב מכינים וכן גם אם הוא מכין לבד אך הוא כבר סיים עם ההכנות? לכאורה הרי מטרת אחד מהתקיעות היתה להפריש את העם שבשדות משמע שכן עשו מלאכה עד הרגע האחרון

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל