לתרומות לחץ כאן

שוחד בבית משפט של גויים

שאלה:

האם מותר לתת שוחד לשופט גוי בחו״ל בשביל שהוא יזכה את התובע היהודי במשפט נגד נתבע גוי. המשפט מתנהל בחו״ל אודות נכס שנגזל ביהודי על ידי הנתבע גוי.

תשובה:

שלום וברכה,

הפוסקים דנו האם יש איסור שוחד בבית משפט של גויים. והסכמת הפוסקים שאם יודע שהאמת איתו ובע"ד שכנגדו משקר ומערים מותר לו לתת שוחד כדי להעמיד את האמת ולהטות את הדין לטובתו.

בהצלחה. 

מקורות:

שו"ת חוות יאיר סימן קלו

מכל זה ראיה שאם הדיין מי שיהיה עושה מה שדעתו נוטה לא יהיה בו חטא רק שהשוחד הוא לאו בפני עצמו מדת תורתינו ומדת כל דין ודת להעמיד כל דין ודת על יושרו והעיקר על המקבל שהרי לא ידע עם מי האמת והישר רק שהנותן אם יודע שזה שכנגדו עובר עליו הדרך ומכחש לו ומבקש את שלו פטור מדיני שמים וכן בדבר התלוי בשיקול הדעת מש"כ בשח"ו יודע שהדין עם חבירו ומבקש מהדיין שיעות הדין הרי בידו חטא כפול ומשולש. גזל ושוחד ועות הדין ומכשיל חבירו ואין חילוק בין ישראל לגוי. וכל זה נראה נכון לפענ"ד: 

וכתב ע"ז תומים סימן ט

בתשובות חות יאיר (סי' קלו) פלפל אי רשאין ליתן לדיין גוי שוחד היותו מצווה על הדינים שהוא אחד משבע מצות, ואם כן אף לא תקח שוחד בכלל האיסור בהו ועובר משום לפני וכו', ולא העלה הרב הנ"ל דבר ברור, והעולם נוהגין היתר משנים קדמוניות ואין שם על לב הנ"ל. וצ"ל דס"ל דכל הטעם של שוחד דהוא חד דמקרביה דעתיה גביה [כתובות קה ב], וזהו בישראל דקרובים אסורים לדון, אבל בבני נח שכל הקרובים מותרים לדון אין לך קירוב יותר מזה, והכל יודעין שדעת האב קרוב לבן יותר מאדם אחר שנותנים לו אלף דינרים ומכל מקום האב כשר לדון בנו הבן נח, אף ליתן שוחד להצדיק הצדיק וכו' מותר דמאי שנא מקרובים. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל