לתרומות לחץ כאן

מכירת חמץ בבית של ההורים ללא אישור מפורש

שאלה:

שלום כבוד הרב,

יש לי שאלה בנושא מכירת חמץ,
אני חוזר בתשובה וגר אצל ההורים.
מה עושים אם שכחתי לבקש אישור ממהורים למכירת חמץ ומכרתי במכירה באינטרנט?

החמץ היה מוצנע בחדר בחג ולא אכלו ממנו, עכשיו הוא מותר?

תודה מראש ושבוע טוב

תשובה:

שלום רב.

הנושא הזה נדון בהרחבה בספרי פוסקי זמנינו. באופן עקרוני לא ניתן למכור חמץ ללא ידיעת הבעלים. אולם, יש פוסקים שסוברים שכאשר מדובר בזכות גמורה לאדם שודאי אילו היה מודע לה ולהשלכותיה היה מעוניין בכך, ניתן לעשות זאת אף שלא בידיעתו, ולכן ראוי לעשות כך לכתחילה אם אכן אין אפשרות נוחה ליידע אותם בכך ולבקש מהם שימנו אותך כשליח למכירה זו. לכן לכתחילה אין לסמוך על כך ויש לבקש רשות, אבל בדיעבד שכך נעשה, אפשר לאכול מהחמץ.

מקורות:

מקור הדין לדעת הסוברים שאפשר למכור חמץ של אדם אחר ‘מדין זכיה’ הוא, מהגמרא פסחים יג,א בעובדא ביוחנן חקוקאה שמכר את החמץ שהופקד אצלו קודם לפני כניסת החג כדי שלא יאסר, ובמג”א תלו,יא כתב שאין הבדל בזה בין נפקד לאדם אחר. דין זה, אינו דומה לקושיית הקצות רמג,ח על התרומת הדשן שכתב שמשרתת יכולה להפריש חלה עבור בעלת הבית כיון ששם מדובר במתנה ו’אין זכין מאדם’ אלא 'לאדם', מה שאין כן במכירת חמץ שהמוכר מקבל תמורה עבור המכירה ו’זכין לאדם שלא בפניו’ ודינו כמבואר בטור חו”מ שנט, שאפשר למכור ללא רשות חפץ שעומד למכירה. ומכל מקום יש שהחמירו בזה מכח הסברא הנ"ל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל