לתרומות לחץ כאן

מכירת חמץ בשני אתרים

שאלה:

שלום ,
מכרתי את החמץ אצלכם באתר וגם באתר הרבנות הראשית .
האם יש בכך בעיה הלכתית ? והאם ניתן לבטל את המכירה באתר במידה וכן ?
תודה

תשובה:

אין כל בעיה. אדרבה, יש שנהגו ללכת למכור אצל כמה רבנים כדי שיתאפשר להם לתת לכל אחד מהם מתנה בעת המכירה, סוג של הזדמנות לכבד תלמידי חכמים.

חג שמח.

מקורות:

אפשר למלא טופס הרשאה אצל כמה רבנים (כך כתב בהדיא ברמ”א חו”מ קכב,ג “ואם ירצה יוכל לומר שגם הראשון יהא שליחותו קיים וכל א’ משניהם יהיה שלוחו בדבר”. אמנם בספר תשובות והנהגות א,רצא כתב שאין למנות כמה שלוחים משום שיש בזה חשש ‘ברירה’ (לפי הרשב”א המובא בקצות החושן סי’ סא,ג). אך נראה, שהיות והמשלח רוצה במינוי שני שליחים אין בכך משום ברירה כמבואר שם בקצות. וכן מוכח מהשו”ע הנ”ל שאפשר להחזיק שני מורשים.)). לפי רוב הפוסקים מינוי שליח שני אינו מבטל את מינויו של השליח הראשון ((שהרי מבואר בשו”ע שם שאפשר להרשות שני אנשים והמשלח יכול לבחור האם במינוי השליח השני הוא מבטל את השליח הראשון או להחזיק שני שליחים. הדברי מלכיאל חלק ד כב,כג כתב שיש אומדנא שבמינוי השליח השני המשלח מבטל מינוי השליח הראשון כיון שבדרך כלל כל הרבנים מוכרים באותו שעה (בשנה רגילה בשעה החמישית) וקשה לברר מי מכר ראשון ובכדי שהמכירה תהיה ברורה המשלח רוצה להחזיק רק את השליח האחרון. אמנם לפי מה שכתב המנחת יצחק ו,לח יוצא, שמינוי השליח השני אין בו ביטול של המינוי הראשון. מסופר באורחות רבינו (מכירת חמץ אות ב’) שהחזו”א והסטייפלער מכרו את חמצם ע”י כמה רבנים כדי לכבדם.)) ולכן המכירה הראשונה שתתבצע, היא זו שתחול ((המנחת יצחק שם, תלה את השאלה הזו בדין שני שטרות היוצאים ביום אחד המבואר בכתובות צד,ב ושו”ע חו”מ סי’ רמ,ג. כוונתו היא שהמשלח מרשה לשניהם לפעול ומי שמכר ראשון מכירתו חלה, כמו שכתב תוס’ כתובות צד,א ד”ה שני.)). לפוסקים שסוברים שמינוי שליח שני מבטל את מינוי הראשון, המכירה של השליח האחרון שמונה, תחול ((פשוט מפני שהוא השליח היחידי.)).

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל