פדיון כפרות עכשיו

כהן שהיה עם גויה

שאלה:

אני כהן ונכשלתי עם חטא הייתי עם ערבייה בעלתי אותה עם קונדום השאלה מה ההלכה אומרת לגביי ומה הדרך תשובה

תשובה:

שלום רב,

העובדה שאתה כהן אינה רלוונטית לנושא. עצם המעשה הזה הוא חמור ביותר. הרמב"ם כותב על מעשים אלה דברים חמורים ביותר בפרק יב מאיסורי ביאה:

הנה למדת שהבועל כותית כאילו נתחתן לעכו"ם שנאמר ובעל בת אל נכר ונקרא מחלל קדש ה'. עון זה אע"פ שאין בו מיתת ב"ד אל יהי קל בעיניך, אלא יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו שהבן מן הערוה בנו הוא לכל דבר ובכלל ישראל נחשב אע"פ שהוא ממזר והבן מן הכותית אינו בנו שנאמר כי יסיר את בנך מאחרי מסיר אותו מלהיות אחרי ה'. ודבר זה גורם להדבק בעכו"ם שהבדילנו הקב"ה מהם ולשוב מאחרי ה' ולמעול בו". ידועים גם דברי הזוהר החמורים בענין זה שהבועל ארמית היא נדבקת בו לעולם הבא ולכל מקום שילך תלך איתו נשמת הגויה.

ואפילו אם לא היתה בעילה, גם איסור חיבוק ונישוק בעריות לדעת הרמב"ם (ספר המצוות מצוה שנג) הוא מן התורה. ודעת הרמב"ן שאיסור זה הוא מדרבנן (ראה ש"ך יו"ד סי' קנז). ודין זה נאמר גם לענין נכרית.

ראה מש"כ החפץ חיים (נדחי ישראל פרק יט): "מה שכתבנו דמחוייב למסור נפשו על העריות לאו דוקא על הבעילה לבד אלא אפילו על חיבוק ונישוק של כל העריות או נכרית או נדה אפ"ה הדין דיהרג ואל יעבור דבל דבר שהוא אסור משום ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים אפילו אין בו מיתה. אלא לאו בעלמא מחוייב למסור עצמו למיתה ובכל זה הוא עובר בלאו דלא תקרבו לגלות ערוה, שדברים אלו מביא לדי גילוי ערוה, ומזה ימלאו רתת ופחד הפושעים בנפשותם ומזנים עם נדות ועריות ונכריות ועוברים ברצון נפשם על עבירה חמורה כזה שהדין דצריך ליהרג ולא לעבור אפילו אם רוצים לאנסו. וגם חייב כרת על איסור זה אפילו אם הנוגה היא פנויה כמו שמבואר ביו"ד בסימן קפ"ג דאין חילוק בין פנויה לנשואה לענין איסור נדה כי כל הבא על הנדה חייב כרת ומבואר שם דכל הפנויות שלנו הם בחזקת נדות".

אולם יש לדעת שעל כל דבר יש כפרה וכפי שמופיע בגמרא המעשה עם רבי אלעזר בן דורדיא. רק שצריכים לדעת שחרטה על מעשים אלה הם תשובה טובה כאשר היא חרטה גמורה באופן שיודע תעלומות כלשון הרמב"ם בהלכות תשובה יעיד עליו שלא ישוב לחטא הזה לעולם. וזה יקרה באופן שתתרחק מכל מעשים אלה גם אם יהודיות כמובן שגם זה איסור גמור כאשר אין זה במסגרת נישואין. וכמובן שלא להגיע לרמת קשר שעלול להביא לידי חטאים אלה. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל