תרומות – לחץ כאן

ליסטים מזוין במקום שנמצאים גנבים

שאלה:

קי"ל דליסטים מזויין הוי אונס, נסתפקתי בעיר שלנו מקסיקו ששכיחי פושעים ולסטים מזויינים האם גם כאן נידון כאונס או שנכלל בגניבה ואבידה?

תשובה:

שלום וברכה,

ליסטים מזוין נחשב אונס לא בגלל שלא שכיח אלא בגלל שהשומר לא יכול להתגונן במצב כזה, ולכן אם נתן פיקדון לחברו במקום שכיח ליסטים מזויין, עליו לשמור במקום שלא יבואו ליסטים מזוין, כדי שלא להכניס את עצמו לאונס. אבל שמר טוב ובאו ליסטים מזויין נחשב אונס מאחר ואין לו איך להתגונן ולא אמור למסור את נפשו למען הפיקדון.

בהצלחה.

Join the Conversation

2 Comments

  1. כונתי לשאול בציור כגון שהיה יכול ללכת ביום דלא שכיחי לסטים מזויין כ"כ, והוא הלך בלילה דשכיחי לסטים מזויין, וא"כ אף דאינו יכול להתגונן, מ"מ יש פשיעה לגבי לסטים מזויין, ולא מיירי בגוונא שיש לחייבו מדין תחילתו בפשיעה בסופו באונס דאין כאן פשיעה לגניבה ואבידה רגיל, רק ללסטים מזויין.
    תודה מראש

  2. אדם שמכניס את עצמו לאונס אין זה אונס אלא חשוב מזיד, כמו שמצאנו בעלה לראש הגג ונפל ברוח מצויה חייב בד' דברים (ב"ק דף כז, א). וכן בהשכיב עצמו אצל כלים והזיק כשהוא ישן חייב (תוס' ב"ק ד, א תוד"ה כיון). מבואר שלמרות שבשעת הנזק נפל מרוח שאינה מצויה, או שהזיק בעודו ישן, ולא הייתה לו שליטה, מאחר והכניס את עצמו למצב שלא יהיה בר שליטה, הרי זה מזיד. ולכן אם הכניס את עצמו למקום שיש לסטים מזוין נחשב לפשיעה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל