מתנות לאביונים – לחץ כאן

נזיקין בגוי וגזל בגוי וכן מחללי שבת בפרהסיא

שאלה:

שלום כבוד הרב יש לי שאלה בדיני ממונות להלכה ולמעשה.
1.אדם שהזיק את הגוי בין "אדם המזיק" בין בממונו (שור,בור,אש) האם פטור מלשלם או לא? ומה הדין בימינו שאם ידע הגוי שהזיקו יתבע אותו בערכאות שלא דנים על פי דיני תורה?
2. האם מחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי לענין נזיקין.?
3.קיימא לן שגזל הגוי אסור מה הדין לענין השבה האם חייב להשיב או לא ?
והאם מחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי לענין גזל?
אשמח לקבל גם מקורות לתשובות תודה.

תשובה:

שלום וברכה,

1. נחלקו הפוסקים האם מזיק לגוי בידיים חייב לשלם, אולם אם הגוי לא מודע מיהו הניזק יכול להפקיע את החוב ולא לשלם כדין הפקעת הלוואתו שמותרת בגוי, ופטור גם בדיני שמים.

ממונו המזיק שהזיק לגוי פטור – לכו"ע. שכתוב כי ייגח שור איש את שור רעהו וגוי אינו רעהו.

2. מומר דינו כישראל, ואם הזיק למומר חייב לשלם.

3. אסור לגזול את הגוי. ואם גזל את הגוי נחלקו הפוסקים האם חייב בהשבה. לפי דעת הרמב"ם חייב להשיב. אולם הנתיבות פסק שאין חובת השבה בגוי. ויכול הגזלן לומר קי"ל כנתיבות. ומחלל שבת אסור לגזול ממנו וחייבים להשיב לו את הגזל.

בהצלחה. 

בהצלחה.

מקורות:

נחלקו הפוסקים האם יש חיוב תשלומים במזיק בידיים לגוי. דעת המנחת חינוך שמזיק לגוי פטור אפילו אם מזיק בידיים. אולם דעת השאגת אריה בית מאיר והחזו"א ועוד פוסקים שיש חיוב תשלומים. אולם ברור שכל דבריהם הם רק אם הגוי יודע ותובע את חובו. אבל במקרה שהגוי לא מודע מיהו המזיק וגם לא ידע מכך, יכול המזיק שלא לשלם כדין כל הפקעת הלוואה שלמרות שיש לו חוב לשלם יכול להפקיע את החוב ולא לשלם. ויתירה מכך מצאנו בנתיבות סימן שמח שבגזל הגוי שאסור אם גזל אינו חייב להשיב, וכ"ש בתשלומי נזקין שיכול להפקיע את חובו, ולכן אם הזיק גוי והגוי לא מודע אינו חייב לשלם לכו"ע.

ראה עוד בפתחי חושן חלק נזיקין פרק א הערה א.

ממון של ישראל שהזיק לגוי – שו"ע סימן תו סעיף א.

חובת השבה בגוי – נתיבות המשפט סימן שמח ס"ק א.

Join the Conversation

2 Comments

  1. לא מצאנו חילוק בין מומר לישראל בדבר זה. מצאנו לגבי מוסר שמותר לסבב לו מיתה ופסק השו"ע סימם שפח סעיף יג שאסור להזיק את ממונו, והרמ"א חולק שיכול לקחת ממונו. והש"ך פוסק כמחבר.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל