תרומות – לחץ כאן

ברכת לישב בסוכה לאשה

שאלה:

האם אשה יכןלה לברך לישב בסוכה כמו לולב ושופר? אשכנזיה

תשובה:

שלום וברכה

נשים אשכנזיות מברכות לישב בסוכה כמו שהן מברכות על לולב ועל שופר, כך כתב במשנה ברורה בסי' תר"מ ס"ק א, וכפי שהן מברכות על כל מצות עשה שהזמן גרמא, וכן כתב בערוך השולחן שם בסי' תר"מ. וראה בספר הליכות ביתה סי' כב בשם הגרש"ז אויערבך שהואיל והן מברכות על ישיבת הסוכה, גם אין לחשוש בזה להפסק, ויכולות לברך גם בין ברכת המוציא לאכילה כמו האנשים. וכן מותר לאשה לענות אמן על ברכת לישב בסוכה של המקדש וזה לא הפסק עבורה. 

אמנם בקהילות חסידיות מסוימות היה נהוג שאשה לא יושבת בסוכה, הדברי חיים מצאנז מאוד הקפיד על כך, ואף הבטיח בנים כשרים לאשה שתמנע מישיבה בסוכה….

במנהגי החתם סופר מובא שנשים היו יושבות אצלו בסוכה אבל לא מברכות, בשונה משאר מצוות שהזמן גרמן, ובשו"ת שואל ומשיב תנינא ח"ב סי' ח כתב שיברכו בלילה הראשון שאז לאנשים האכילה מחוייבת, ולא בשאר ימי השבוע שאז האכילה היא רשות גם לאנשים.

בטעם מנהג של החתם סופר כתב נכדו החתן סופר, שהואיל ונאמר בפסוק כל האזרח בישראל ישבו בסוכת, להוציא את הנשים, יש גילוי מיוחד שמצוה זו אינה לנשים, יתר על שאר מצוות שהזמן גרמן. בשו"ת דברי ישראל סי' קצז כתב, שעל לולב ושופר מברכות כ מקפידות תמיד ליטול לולב ולשמוע שופר, אבל בסוכה שלפעמים אוכלות בבית, ורק כשיש מקום בסוכה הן יושבות שם, אין נראה שיברכו, שהרי זה חוכא ואיטלולא שמתייחסת לכך כמצוה ואינה מקפידה על קיומה תמיד.

ומכל מקום המנהג הרווח לשבת בסוכה ולברך, ובודאי בלילה הראשון שיש מצוה של אכילת כזית פת, כח אשה תתאמץ לשבת בסוכה גם אם צפוף, ולקיים את המצוה המיוחדת והנדירה הזו, להסתופף בצילא דמיהמנותא.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל