תרומות – לחץ כאן

ידים יבשות בנטילת ידים

שאלה:

האם בכל נטילה (כגון נטילת ידים של הבוקר ולאחר התפנות9
צריך שהידיים יהיו יבשות לפני הנטילה? או רק לאוכל

תשובה:

בס' פסקי תשובות ח"א עמ' לח הביא בשם סידור הרב לבעל התניא שגם בנטילת ידים משום רוח רעה צריך להקפיד שיהיו ידיות הכלי יבשות ונראה שלדעתו יש להקפיד בכל מה שמקפידים בענין בנטילת ידים לסעודה. ויש לדעת, שבכל האופנים בהם צריך ידים יבשות, אם הן לחות מעט באופן שאינו "טופח על מנת להטפיח", והיינו שאם יגעו במשהו הוא לא יעשה לח על ידן, דינן כיבשות. מעיקר הדין, מים שעל הידים מטמאים רק אם הם מי נטילה [וכגון שנגע בידיו הרטובות של אדם שנטל ידיו, או שעל ידית הכלי היו מי נטילה של הקודם שנטל], אבל מים שבאו מרחיצה בעלמא או מגשם וכדומה, לא צריך לנגב אותן לפני הנטילה. ראה ביאור הלכה בסי' קסב ד"ה הנוטל. אולם רבים נהגו להחמיר בזה שיהיו יבשות לגמרי כמובא בסידור הרב לבעל התניא, שו"ת ארץ צבי ח"א סי' לה, תהילה לדוד סי' קסב ועוד, כדי לחשוש לדעת הסוברים שכיון שעתה רצונו ליטול ידיו, מטמאים אותו מים אלו אף שלא באו על ידי נטילה. וכן פסק החזון איש סי' כד ס"ק כ.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל