תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

בשר שנתעלם מן העין אצל אדם חילוני

שאלה:

שלום לכבוד הרב, האם, בשר שנמצא אצל יהודי שאינו שומר שבת, יש בה דין של בשר שנתעלם מן העין?

תשובה:

שלום וברכה

שאלה זו אכן מאוד מצויה, כאשר אתה מזמין אוכל ממסעדה כשרה אבל השליח אינו דתי… 

ובענין זה כתבנו כך: בענין זה הובאה מחלוקת בשו”ע יו”ד סי’ קיח סעי’ ח אם אדם החשוד לאכול מאכל שאינו כשר חשוד גם להחליפו. לכן, אם אותו שליח חשוד לאכול בשר טרף [לא כל אדם חילוני אוכל בשר טרף] תלוי הדין במחלוקת זו, ונראה שבשעת הצורך ניתן לסמוך בדיעבד על דעת המקילים שכן נראה שנקט השו”ע לעיקר.

כמו כן, אם העוף ניתן לזיהוי על ידי טעמו ואופן הכנתו, אין בכך איסור.

סברא נוספת יש לומר בזה להקל, כאשר מדובר בשליח מקצועי העוסק בכך לפרנסתו, שכיון שיש חזקה שאינו פותח חבילות אותן הוא מקבל למשלוח כדי לשמור על אמינותו אין לחשוש שמא החליף את העוף. בדומה לכך הובא בשו”ת נחלת שבעה סי’ עה לענין משלוח בשר שנפתח בבית המכס שלא בנוכחות יהודי, וראה עוד בשו”ת תשובות והנהגות ח”ב סי’ שעב לגבי משלוח ברכבת הדואר.

לכן, אף שלכתחילה ראוי להמנע מלשלוח באופן זה, ניתן לאכול את העוף ללא חשש.

כמו כן נראה שאין לחשוש שמא מאן דהוא חיטט בחפציו של השליח והחליף את העוף, כיון שהוא בקופסא סגורה באופנוע ולאור יום כשבכל רגע בעל האופנוע עלול לחזור [גם בגוי הקילו באופן שהיהודי יוצא ונכנס בכל עת, לפי שהגוי חושש להחליף שמא יתפס בשעת מעשה].

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל