איסור חזרה על ידי גוי / פסיק רישא על ידי גוי

שאלה:

שלום לכבוד הרב, האם מותר, בשבת, להכניס בתוך תנור,על ידי גוי, בתנור שאין בו איורור, רק חום יבש, מאכל מבושל יבש, אלא שעל ידי פתיחת התנור, יכנס קור, ויש טרמוסטט, שיכול לגרום להפעלת כח נוסף להגיע לחום הרצוי, ועם כסוי הכפתורים כדי שיהיה גרוף וקטום?

תשובה:

שלום וברכה

יש כאן שתי סיבות לאיסור, ראשית איסור חזרה הוא גם על ידי גוי, בתוך תנור לכל הדעות יש איסור חזרה [גם מי שהתיר חזרה על פלטה חשמלית במאכל יבש שאין בו בישול, הסיבה היא בגלל שהפלטה אינה כלי המיועד לבישול ואין מיחזי כמבשל, אבל ודאי אינו מתיר בתנור], שנית, כל דבר שאסור ליהודי לעשות משום שזו מלאכה, אסור גם לעשות על ידי גוי, ולכן אם הטרמוסטט מפעיל את התנור מיד, גם על ידי גוי אסור, שהרי זה פסיק רישא דניחא ליה.

מקורות:

לגבי פסיק רישא בגוי וניחא ליה נחלקו הדעות, ראה תרומת הדשן סי’ סו שמיקל, והובא ברמ”א סי’ רנג סעי’ ה, ולעומתו בביאור הגר”א שם חולק ומחמיר, במשנה ברורה שם ס”ק צט נקט אף הוא להקל, אלם בס”ק נא שם הביא שיש מחמירים ואין להקל אלא לצורך שבת. ומכל מקום כאשר הוא פסיק רישא דלא ניחא ליה יש כאן צירוף נוסף להקל, ואין צורך להחמיר כאשר יש בכך צורך שבת.

אמנם יש להעיר, שקשה להגדיר לפעמים מה נחשב פסיק רישא ומה נחשב מעשה במתכוין בידים, למשל, שאל מאוד מצויה בזמנינו פתיחת מקרר או תנור עם חיישנים בשבת, בשו”ת אגרות משה ח”ב סי’ סח נקט שהוא פסיק רישא וניתן להקל על ידי גוי, אבל הגרש”ז אויערבך והגרי”ש אלישיב נקטו שכיון שזה דבר מובנה ומידי וחלק מהשימוש בכלי, הוא נחשב מעשה בידים ואסור. ראה ארחות שבת פרק כג הערה קלו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל