לתרומות לחץ כאן

יחוד – פתח פתוח לרשות הרבים ובעלה בעיר במי שליבו גס בה

שאלה:

שלום
אחי התגרש לאחרונה וכרגע אין לו איפה לגור. הוא קם בשעות הבוקר המאוחרות כשאני כבר לא נמצא ואשתי לא עובדת ונמצאת עם הילדות (4.5,3,2). האם מספיק שבבוקר אשתי נועלת את החדר כשאני הולך לתפילה? ומה עם תרצה לצאת מהחדר נניח בשעה 8 להכין את הילדה לגן והוא עדיין לא יצא לעבודה האם יש בעיה עם זה?
יצויין שמידי בוקר חמי בא לקחת את הילדה לגן בסביבות 8 האם להשאיר דלת פתוחה וזה מספק?

תשובה:

שלום וברכה

כל עוד הילדה בת חמש בבית אין בעיה בכלל, כיון שהיא נחשבת כבר שומר מבחינת היחוד, לגבי הזמן אחר כך, זו בעיה. נעילת הדלת אינה מועילה, מה שיש לדון זה א, מצד שבעלה בעיר, וזה לא מועיל במקרה שלכם כיון שיש קירבה בין האח לגיסתו וליבו גס בה. ב, אם יהיה פתח פתוח לרשות הרבים, ובזה אין להקל למעשה במקרה שלכם אא"כ תשאיר את דלת הבית פתוחה לגמרי והיא תשב בסלון הפתוח לדלת הזו. בדיעבד גדול אם הדלת סגורה ולא נעולה ויש מישהו שיכול כל רגע להכנס יש לסמוך בדוחק גמור להקל, אבל בשביל זה יש לארגן שמישהו נכנס מפעם לפעם.

עד כאן מבחינת הלכה, מבחינת הנהגה עצה טובה וחשובה, מאוד לא בריא שאחיך גר אצלך בבית! אתם אנשים צעירים, לא טוב עוד גבר שמסתובב קבוע בבית, זה עלול להזיק לשלום בית שלכם לפרטיות שלכם, לא מומלץ בכלל. אסור לפתור את הבית של האח על חשבון הזוגיות שלכם.

מקורות:

בשו”ע אבהע”ז סי’ כב סעי’ ח נאמר, שאף שבדרך כלל אין איסור ייחוד במי שבעלה בעיר, אם מדובר באשה שליבו גס בה, כלומר שהוא רגיל בה ביותר כיון שהם דרים יחד בבית, כמו במקרה שלך, יש להחמיר יותר ולא קיים היתר זה. ולגבי פתח פתוח, מבחינה הלכתית סבר האגרות משה ח”ד סי’ סה שהיתר זה נאמר לא רק בפתח הפתוח ממש, אלא גם באופן שמצוי מאוד שמיהו ידפוק ויודע שיש אנשים בבית, כך שאם לא יפתחו לו מיד יתמה על הדבר, ומשום כך הם יראים לחטוא. אלא שבחלקת מחוקק שם ס”ק יג כתב, שכשם שההיתר של בעלה בעיר אינו קיים באופן שליבו גס בה, כך גם ההיתר של פתח פתוח לרשות הרבים אינו שייך באשה כזו. אלא שהט”ז חולק שם על החלקת מחוקק ומתיר, וכן צידד להלכה באגרות משה שם, וראה שו”ת שבט הלוי ח”ה סי’ רג בסופו שנקט אף הוא כדעת הט”ז אלא שצידד להקל בזה רק בדלת פתוחה ממש, ולא בסגורה שאינה נעולה, אמנם המיקל לסמוך גם בדלת סגורה שאינה נעולה כשכל רגע יכול לבוא מישהו יש לו על מי לסמוך, שכן נקט העזר מקודש שם, אבל אם הדלת נעולה כמו במקרה שלכם, זה קצת רחוק להתיר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל