לתרומות לחץ כאן

זמן מנחה – עת רצון

בס"ד.
שלום,
עפ"י הזוה"ק פרשת ויחי ופרשת חיי שרה מנחה היא זמן התעוררות דינים וצריך להזהר מאד בתפילה זאת כדי למתקם ואילו במסכת ברכות דף ו' מובא שאליהו הנביא נענה בתפילת המנחה לכן יש להזהר בה במיוחד ולכאורה משתמע מדברי הגמרא שזוהי שעת רצון כביכול ולא זמן דינים וכו… ועוד שהזוה"ק בפרשת פנחס כותב שאין להתפלל על הפרנסה בתפילת המנחה מפני שזהו זמן דינים. איך מיישבים זאת?
תודה מראש.

תשובה:

שלום רב

באופן עקרוני היום מתחלק לארבעה חלקים, שכן היום כולו הוא מידת החסד והלילה הוא מידת הדין, אלא שחציו הראשון של היום נקרא חסד שבחסד וחציו השני נקרא דין שבחסד, אבל הכל עדיין חסד. בלילה הוא הפוך, חציו הראשון של הלילה הוא דין שבדין וחציו השני חסד שבדין. אינני בקי בקבלה, אבל אני מבין, שכשם שמחצות הלילה זהו זמן של עת רצון, ולכן אומרים אז תיקון חצות ובימי אלול סליחות, למרות שהלילה הוא דין, כיון שאז מתחילים החסדים להתנוצץ – חסד שבדין, כך גם ביום, אף שהוא זמן של חסד, כיון שזמן מנחה הוא דין שבחסד, והדינים מתחילים להתעורר, אז מוטלת עלינו החובה למתקם. אבל עדיין זמן זה הוא כולו חסד. מה שאליהו נענה דוקא בזמן מנחה ולא בתחילת היום אינני יודע טעמו, מצאתי בס' אסרי לגפן כרך יא ששאל את שאלתך זו בדיוק וענה בכמה אופנים על פי קבלה, קטונתי מלהבין את דבריו… אבל יתכן שהנושא של עת רצון אינו קשור רק למהות הזמן, אלא שבזמן מנחה שאנחנו כבר אחרי עבודת ה' של כל יום יש התעוררות של חסד ועת רצון.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. בס"ד.
  תשובות חזקות מאד , אני נהנה מכל רגע ומחכים. אין שמחה כהתרת הספקות.
  תודה על הזמינות וההתבסמות מתורתכם הרמה.
  ה' יברך אתכם (ברכה מכל ליבי).
  ערן.

 2. מצאתי מעניין-
  כלי יקר:
  ויצא יצחק לשוח – רז"ל למדו מכאן שיצחק תיקן תפלת מנחה שהיא לפנות ערב, ומכאן סמך למה שאמרו רז"ל לעולם יזהר אדם בתפלת המנחה, שכן אליהו לא נענה כי אם בתפלת המנחה, ואף על פי שאברהם ויעקב תקנו גם תפלת שחרית וערבית, מכל מקום לא מצינו שנענו מיד ותיכף, אבל בתפלת מנחה מצינו שיצחק נענה מיד, כי מסתמא התפלל יצחק על הזיווג בעוד היות אליעזר בדרך, כי על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא זו אשה… (בראשית כד סג)

  ואם כן, יש קושיה מדוע נאמר "אליהו לא נענה כי אם" במקום "יצחק וכו'".
  אותה קושיה גם מדוע נאמר "פנחס הוא אליהו", ולא "אליהו הוא פנחס".

 3. 1. הדגש כאן הוא על כך שאליהו לא נענה בבוקר ואף על פי כן הוא נענה בזמן מנחה, מה שלא ראינו ביצחק.
  2. החיד"א בס' מדבר קדמות (מערכת א אות כז), דהטעם שאמרו חז"ל בכל מקום "פנחס זה אליהו" ולא אמרו להיפך שאליהו הוא פנחס [שקדם לו כמה דורות], משום שנשמתו של אליהו היתה ממלאכי מרום כבר קודם בריאת האדם, והוא היה מאותם מלאכים שאמרו באותה שעה "מוטב אל יברא", אלא שירד לעולם ונתלבש בפנחס בן אלעזר בלבוש גשמי, ולאחר מכן חזר שמו להקרא אליהו, וזהו אליהו הנביא הזכור לטוב, כך שהכינוי אליהו באמת קדם להיותו פנחס! [וכן הובא בס' פרדס רימונים לרמ"ק שער היכלות פרק יד בשם רבי משה דליאון, וע"ע מד"ר בראשית פרשה ח ה].

 4. מצטרף לדברי ערן.
  הרבנים בתשובותיהם ממש מדליקים את אש אהבת התורה בלבותינו.
  אשרי הרב על הביאור בפינחס הוא אליהו. תודה. בל"נ אני עוד אעיין במקורות שהרב ציין.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל