לתרומות לחץ כאן

כלי זכוכית שבלעו איסור למנהג בני אשכנז וספרד

בן אשכנז שהשתמש בכלי זכוכית בשרי למספר סעודות חלביות האם הכלי נאסר?

תשובה:

שלום רב.

לענין כלי זכוכית נחלקו הפוסקים: בני ספרד נהגו שאינם בולעים כלל, וממילא הכשרתם על ידי שטיפה בלבד. בני אשכנז נוהגים שלענין איסורי בשר וחלב מועילה בכלים אלו הגעלה במים רותחים בכלי ראשון העומד על האש, אולם לענין הכשרתם לפסח מחמירים שדינם ככלי חרס ולא ניתן להכשירם.

מקורות:

דעת השו"ע או"ח סי' תנא סעי' כו שכלי זכוכית אינם בולעים ואינם טעונים הגעלה וכך נהגו בני ספרד נוהגים על פי פסקיו, כמבואר בשו"ת ישכיל עבדי ח"ה יו"ד סי' יג, ושו"ת יביע אומר ח"ד יו"ד סי' ה, וראה שם שמקילים בזה אף לגבי פסח [אולם יש מבני ספרד שנהגו להחמיר בפסח למלאותם במים שלושה ימים ולהחליף את המים כל 24 שעות]. אולם, הרמ"א שם כתב שדינם ככלי חרס שלא מועילה להם הגעלה. מנהג בני אשכנז להחמיר כמו הרמ"א בפסח, אולם לענין שאר איסורים מקילים שמועילה לכלים אלו הגעלה, כמבואר בשדי חמד אסיפת דינם מערכת ה, שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' כ, וע"ע במשנה ברורה סי' תנא שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל