תרומות – לחץ כאן

לקחת עיתון חינמי מתיבת הדואר של השכן

מדי שבוע מחולק חינם בתיבות הדואר הפרטיות עיתון מקומי.
האם זה גזל לקחת עיתון כזה מתיבת הדואר של השכן?

תשובה:

שלום רב,

אם תיבת הדואר נמצאת ברכוש המשותף ולא ברשות הרבים, ואנשים נוהגים שלא ליטול מתוך תיבת דואר של השני, לכאורה אסור.

מקורות:

אם התיבה נמצאת ברשות הרבים, קנה בעל התיבה רק חצי עיתון שבתוך התיבה ולא מה שבולט, וממילא אדם אחר יכול לזכות בחצי הבולט בהגבהה ולהיות שותף בעיתון. עיין ספר אמרי בינה קנינים סי' ו ונתיבות המשפט סי' רסח סק"ב. אמנם מסתבר שלאחר הקריאה יצטרך להחזיר לתיבה כיון שגם בעליה שותף בעיתון.

אם התיבה נמצאת ברכוש המשותף ואנשים נוהגים שלא ליטול מתוך תיבת דואר של השני, הרי זה כחצר השותפים שמשתמרת לדעת אחד מהשותפים, שהוא קונה. עיין נתיבות סי' רס סק"ט.

Join the Conversation

2 Comments

  1. למה זה נקרא משתמר? האם מה שאנשים "נוהגים" שלא ליטול הופך זאת למשתמר הרי גם בזמן חז"ל חצר לא משתמרת לא היה מקובל לקחת ולהכנס לחצר חבירו ובכל זאת זה נקרא אינו משתמר.

  2. עיין בב"מ דף קב ע"א "כיון דיצא לו שם מציאה בעיר מיבדל בדילי אינשי מינה והויא לה כחצר המשתמרת", ולפי זה אם לא מקובל ליטול מתוך תיבת דואר של השני והנוטל נתפס כגנב הרי זו כחצר המשתמרת. לפי שיטת הנתיבות בסי' ר סק"ג שכל כלי שיש לו תוך חשיב כחצר המשתמרת אין צריך לכך, רק אם דנים על חלק העיתון הבולט מחוץ לתיבה.
    בפסקי הרא"ש שם סי' כט כתב שבאופן שזוכה מדין 'מיבדל בדילי' צריך שיאמר בעל החצר יזכה לי חצרי, אמנם נראה שכל זה במקום שאין בדלים מהחצר, רק ממציאה זו ואין אין החצר נידונה כידו ואינה זוכה שלא מדעתו, אבל אם בדלים מכל מה שמונח בחצר, דינה כחצר המשתמרת.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל