מאימת מחשבין “תוך כדי דיבור” בש”צ

רבני בית ההוראה
6 Tishrei 5780

שאלה:

שלום וברכה, מה הדין בש”ץ שטעה ואמר “הא-ל הקדוש” במקום “המלך הקדוש” ותיקן את עצמו אחר כדי דבור לברכה, אך בתכ”ד לעניית האמן של הציבור, האם מהני התיקון? בתודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

אין קשר בין אמירת הקהל לאמירתו שלו, ויש לחזור לראש התפילה.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *