ייחוד עם ילדת אומנה

רבני בית ההוראה
25 Adar II 5779

שאלה:

שלום בביתנו ילדת אומנה בת 8 שאלתי: האם יש לנהוג כלפיה בכל הלכות ייחוד הרגילות? – כמו לא להשאירה בבית לבד עם אחיה בן ה13 או להקפיד שיהיו בלילה 2 שומרים, או דלת פתוחה וכו’

תשובה:

שלום וברכה,

בודאי יש להקפיד בענין זה בכל גדרי היחוד, בלילה אם ההורים בבית אין בעיה, כי הכלל הוא שכאשר חלק מהנוכחים אין לגביהם איסור יחוד כיון שהם שומרים זה את זה, אין בעיה גם לשאר הנוכחים. אבל שהילד והילדה יהיו לבדם בבית ללא שמישהו עשוי להכנס – זו בהחלט בעיה. ויש שהחמירו בזה גם כאשר מישהו עשוי להכנס, ראה כאן בהרחבה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *