אדם שיצא ידי חובת מגילה – האם מברך עבור השומעים?

רבני בית ההוראה
ו' אדר ב' ה'תשע"ט

שאלה:

בסד שלום הרב אם קראתי או שמעתי את המגילה ביום, כשאני רוצה לקרוא את המגילה לאשתי מתוך קלף האם אני צריך לברך את הברכות או שהיא צריכה? והאם אותו דין גם לגבר?

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה נחלקו הדעות האם הקורא מברך או השומעים, והמנהג שכיון שהקורא כבר יצא ידי חובה השומעים יברכו.

מקורות:

ראה שו”ע סי’ תרצב סעי’ ג ומשנה ברורה שם ס”ק י, ואף שציין שהמנהג להקל, ראה מגן אברהם סי’ תקפה ס”ק ג שו”ע הרב שם סעי’ ה ומחצית השקל על המג”א שם ועוד, שראוי שהשומעים יברכו, בפרט בנשים שהרי כידוע יש סוברים שאין ערבות בנשים, ראה בהרחבה בשו”ת מנחת יצחק ח”ג סי’ נג- נד, וע”ע שו”ת שלמת חיים סי’ רסט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *