דחיית הטבילה בהסכמה

רבני בית ההוראה
6 Tevet 5779

שאלה:

שלום!
אשתי צריכה לטבול בליל שבת. אנחנו רוצים לשהות בשבת אצל ההורים מחוץ לעיר. השאלה היא האם ניתן לדחות את הטבילה למוצ”ש כאשר גם אני וגם אשתי מעוניינים בכך. יש לנו 3 בנים ובת. מה הנימוק?

תשובה:

שלום רב,

אין כל בעיה, ראה שו”ע אבה”ע סי’ עו שאם שניהם רוצים לדחות אפשר לאחר שקיימו פריה ורביה.

יתרה מזו, בסיטואציה הזו, גם אם עדיין לא קיימו פריה ורביה אפשר לדחות. גדר מצוות פריה ורביה הוא שאדם צריך להשתדל לקיימה כדרך כל הארץ, לכן אינו מחוייב אלא במועדי העונה ולא יותר. כלומר, אפילו הגמלים והספנים שעונתן רחוקה, לא מחוייבים משום פריה ורביה יותר ממועדי העונה שלהם, והסיבה לכך הוא שאם דרכו של עולם שהם פוקדים את נשותיהם פעם בכמה חודשים, זה גם המחוייבות שלהם בפריה ורביה. וזו גם הסיבה שאדם לא מחוייב להתחתן מיד בגיל יג, ועוד כמה דוגמאות בסגנון זה. לכן, בסיטואציות מסויימות שאנשים דוחים את מועד הטבילה, זה עדיין בתוך הכללים שם פריה ורביה, ואין זה נחשב כאילו הוא דוחה את המצווה.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *