האם יש חובה להביא ילדים ע”י הפריה?

רבני בית ההוראה
ו' חשון ה'תשע"ט

שאלה:

שלום, האם אדם שלא יכול להוליד בצורה טבעית, ויכול רק באמצעות מבחנה וכדומה, צריך לעשות השתדלות להוליד ילדים מצד מצוות פרו ורבו (אני מדבר אליבא דהמנחת חינוך במצווה א והבית שמואל, שלדידם פרו ורבו זה דין בתוצאה, ולכן מי ששוכבת על סדין שיש בו ש”ז, הולד מיוחס לבעל הש”ז. לדעת הרב פרנק או”ח ב, צו, ברור שהשאלה לא מתחילה). אם אפשר מקורות, תודה

תשובה:

שלום רב,

ראשית, דומני שהיום כל הפוסקים מסכימים שילדים שנולדו בהזרעה או הפריה חוץ גופית נחשבים לילדיו של האב והוא קיים מצוות פריה ורביה. יתכן שגם לדעת הדברי מלכיאל שהסתפק בייחוסם לאב, אפשר שיסכים היום לאחר שזה כבר נעשה כדבר שבשגרה, כמדומני ש4% מהאוכלוסיה נולדים כך. ומ”מ ברור שהפוסקים נוקטים שהם מיוחסים לאביהם והאב מקיים בזה מצוות פריה ורביה.

לשאלתך האם יש בזה חובה או רשות. הגרש”ז במנחת שלמה ח”ג סי’ קד כותב שאין בזה חובה של פריה ורביה, אלא רשות אם רוצים. דעת הגר”מ שטרנבוך בעבר היתה שזה אסור. אולם מאחר שהיום זה נעשה כדבר שבשגרה דעתו שזו גם אופן של הבאת ילדים ולכן היום זה גם חובה. כך ראיתי שהביא את דעתו בספר רץ כצבי של הרב צבי רייזמן, ושם ציטט מכתב שקיבל מהגר”מ שטרנבוך בנושא.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *