בובות בצורת אדם – גביעי כדורגל

רבני בית ההוראה
י"ב אב ה'תשע"ח

שאלה:

מה עושים עם גביעי כדורגל מהילדות , שהם בצורת פסל של בן אדם , באילו תנאים יהיה מותר להשאיר בבית ? יש ממתכת ויש מפלסטיק
תודה רבה זה דחוף

תשובה:

שלום רב

אסור לעשות בובה כזו אלא אם כן יש לה איבר חסר [בדרך כלל יש איבר חסר], לגבי להשהות בבית בובה כזו, נחלקו הדעות ואף שראוי להחמיר נהגו להקל, ואתה יכול לסמוך ולהשאיר בבית, כפי שהתקבל כבר המנהג. בשעת התפילה יש להסיר את הבובה שלא יתפללו כנגדה.

מקורות:
א. ראה שו”ע יו”ד סי’ קמא ס”ד וסעיף ז שאסור לעשות צורת אדם שלם, אבל מותר לעשותו על ידי שיחסר ממנו אחד מאבריו. אכן, דעת החתם סופר (שו”ת יו”ד סי’ קכח) שמותר לעשות זאת על ידי פועל גוי, אלא שבס’ נהרי אפרסמון (יו”ד סי’ קטז, קיז וסוף קיח) חלק על דבריו וכתב לאסור אף באופן זה, וכן דעת שו”ת יד אלעזר (סי’ קכט), וראה דרכי תשובה (יו”ד סי’ קמא ס”ק ל, וס”ק לב) שהאריך בנידון זה.

ב. בשולחן ערוך שם סעיף ד מובא שנחלקו הפוסקים אם מותר להשהות בבית צורת אדם שלם כשנעשה שלא לשם עבודה זרה. ובס’ בנחל אשכול (הל’ ע”ז סוף סי’ נ) כתב ללמד זכות על המקילים בזה, וכתב שכך נהוג בזמננו.

2 תגובות

  • נפתלי לוי קרית גת:

    האם כשאצבע בכף יד הפסל חסרה נחשב “חסר איבר” ? וכן האם כאשר אין את איבר הזכרות(בפסל גבר) זה מספיק?

  • רבני בית ההוראה:

    יש דיון בפוסקים אם צריך שינוי בפנים או אפילו בשאר הגוף, לכן לגבי העשייה יש להחמיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *