שינוי שולחן לספסל / לשבת על שולחן

רבני בית ההוראה
8 Sivan 5778

שאלה:

האם מותר להפוך שולחן סלון (שהוא בדרך כלל נמוך) לספסל? האם מותר לשבת עליו לאחר שינוי מהותו?

תשובה:

שלום וברכה

אין כל בעיה. אין קדושה בשולחן. כל עוד הוא שולחן לא יושבים עליו, אבל ברגע שהוא נעשה ספסל – אין בעיה.

על עצם דין זה, ראה ברמ”א סי’ קס”ז סעיף ה’ שכתב שהשולחן דומה למזבח, ובשער הציון שם ס”ק כ”ו כתב שלכן אסור להרוג כינה עליו, ובספר חסידים סי’ תתק”כ כתב שאסור ליתן לילדים לפסוע עליו ובסידור הרב תחילת שער ברכת המזון כתב שאסור לעשות שום דבר מאוס על גביו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *