עמידה בפני ספר תורה ברשות אחרת

רבני בית ההוראה
15 Tishrei 5777

?=האם אדם שלומד בעזרת נשים תורה צריך לעמוד בפני ספר תורה תודה

תשובה:

שלום רב

אני מבין משאלתך שהספר תורה אינו עובר בעזרת נשים אלא בהיכל, במקרה כזה אין כל חיובלעמוד כיון שהוא ברשות אחרת, ראה שו”ע יו” סי’ רמב סעי’ יח.

חגשמח.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *