נטל ידיים בסוף הסעודה עם נטלה כרגיל האם יכול להחשב לו למים אחרונים?

רבני בית ההוראה
6 Tishrei 5777

אדם שקם ליטול ידיו למים אחרונים, בטעות נטל את ידיו עם נטלה וחשב שבא ליטול ידיו. כמובן לא בירך.
האם צריך ליטול שוב על דעת מים אחרונים?

תשובה:

שלום רב,

אין צורך ליטול שוב ידיים. אגב, הגר”א נהג במים אחרונים ליטול ברביעית. ראה משנה ברורה סי’ קפא ס”ק יט: “כתב הב”י בשם ספר שלחן של ארבע וכן הביא בא”ר בשם הכלבו דמים אחרונים אין צריכין שיעור אלא שיהא בהן כדי להדיח בהן את ידיו ובספר מעשה רב הביא דהנהגת הגר”א היתה ברביעית”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *