לימוד לפני התפילה / ברכות השחר למי שקם לפני עלות השחר

רבני בית ההוראה
ט' שבט ה'תשע"ו

אני מתפלל כל בוקר בנץ. ומתעורר כבר שעה וחצי קודם ולומד.
האם מותר ללמוד לפני הנץ ?
מתי מותר לומר ברכות השחר? וברכות התורה ?

תשובה:

שלום רב

האיסור ללמוד לפני התפילה לאחר שהגיע עלות השחר, אמור רק לגבי מי שמתפלל ביחידות בביתו או בבית מדרש פרטי, אבל מי שרגיל להתפלל בבית הכנסת רשאי ללמוד עד התפילה ללא חשש, ראה שו”ע סי’ פט סעיף ו.

אדם שישן בתחילת הלילה: אם קם לפני חצות הלילה ונוטל ידיו, אינו יכול לברך על נטילת ידים, אלא בבוקר לפני התפילה יטנף ידיו [או ילך לשירותים] ולאחר מכן יטול ידיו ויברך ברכה זו. אבל אם קם לאחר חצות הלילה, מעיקר הדין הוא יכול לברך ברכה זו, אלא אם כן הוא יודע שיצטרך לטנף ידיו לפני תפילת שחרית פעם נוספת שאז עדיף לדחות ברכה זו  ולאומרה בסמוך לתפילה [במקרה שלך יש להניח שעליך לדחות ברכה זו לבוקר]. ברכת אשר יצר, אם ישן לאחר חצות הלילה, יכול לברך ברכה זו גם אם לא עושה צרכיו, אולם לכתחילה עדיף שיברכה לאחר עשיית צרכיו. ואם קם לפני חצות הלילה אינו יכול לברך ברכה זו אא”כ עשה צרכיו.

ברכת אלוקי נשמה ניתן לומר החל מחצות הלילה, אף שישן רק בתחילת הלילה. ברכות התורה יש לומר לאחר שקם מהשינה.

שאר ברכות השחר, אלו שנתחייב בהם [האמורים לענין קומו משנתו] יכול לאומרן מחצות הלילה, ואלו התלויות במנהגו של עולם [הנותן לשכוי בינה], יברך לאחר עלות השחר.

מקורות:

א. על החילוק האמור בענין ברכת על נטילת ידים ראה ביאור הלכה סי’ ד ד”ה כל. על ברכת אשר יצר ראה משנ”ב שם ס”ק ג. על ברכת אלוקי נשמה ראה קצות השולחן סי’ ה סעי’ ה. על ברכות התורה ראה שו”ע סי מז סעי’ יב.

2 תגובות

    איתמר כהן:

    מה לגבי קריאה של חומר לא תורני , לימוד למבחן כלשהו ?

    רבני בית ההוראה:

    אני מניח שאתה מתפלל בבית כנסת, מותר ללמוד, רק צריך ברכות התורה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *