האם מותר לשקר בשביל שלום בית

הרב אלעזר וולך
י"ח תמוז ה'תשע"ג

האם מותר לשקר בשביל שלום בית?

תשובה:

שלום רב וסליחה על האיחור בתשובה

אמרו חכמינו שמותר לו לאדם לשנות מפני השלום, ויש אומרים מצווה היא.

והדוגמאות המובאות הינם כאשר משנה אדם בפני הבעל על דבר אשתו, או כשהבעל משנה עבור אשתו  בפני אחרים כדי להציל את כבודה למען השלום,

 ובכגון אלו שינו חכמים בפוריא (ב”מ כג:)

ואמרו שאף הקב”ה שינה שציטט את דברי שרה בפני אברהם באופן שלא יישמע שזלזלה בכבודו ואמר “ואני זקנתי” תחת אמרתה “ואדוני זקן”. (יבמות סה:)

וכך היה מנהגם של אבותינו אברהם ויצחק לשנות ולומר אחותי היא ביראתם לומר אשתי כי נאות היו אמותינו., והגינו עליהם ועל עצמם ע”י כך.

וכבר נקבעה הלכה כבית הלל שאמרו כיצד מרקדין לפני הכלה – כלה נאה וחסודה, וסיימו בזה שלעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. (כתובות טז:)

אכן אלו הדברים הם שינוי מן האמת הנאמר כלפי העולם עבור השלום שבין האיש ואשתו, או שינוי מן האמת הנאמר על ידי העולם כלפי בן הזוג לחבבו על בן זוגו.

אמנם לשנות,לשקר, ואפילו להסתיר דברים בין איש לאשתו, הרי זה אסור, ובתנאי כתובה אמרו ולא יעלימו ולא יסתירו זה מזו…

מה גם שהטעם הנאמר – מפני השלום, הוא גורם האיסור בזה, לפי שכל מחשבת שינוי מן האמת בין איש לאשתו פוגמת בבסיס האימון ההדדי, ואחריתה עדי אובד.

ואחד מעקרונות היסוד בבניית בית נאמן הוא שלא לשקר בכל מצב שהוא, ובכך משתיתים האמון ומוסיפים בו נדבך על נדבך, עד ליצירת בסיס ביטחון ואמון פנימי המתבטא בכל ערוצי היחס שבין איש ואשתו.

הן אמת שאם חטא אדם בעברו, אין צריך ואין ראוי לספר לאשתו, כשלא מעל באמונה, ולא יאמר אינני רשאי להסתיר…

כי על כגון דא אמר אדוננו שלמה החכם “גם מאשת בריתך שמור אמרי פיך” וראה פירושו באבות דרבי נתן הנוגע לזה.

בכבוד רב

הרב אלעזר וולך

יועץ נישואין

0548418686

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *