מה מברכים על עוגת גבינה?

רבני בית ההוראה
25 Tamuz 5772

שלום וברכה,
1. איזו ברכה ראשונה מברכים על עוגת גבינה ? ומה דינה בתוך הסעודה?
2. האם על סוכריה / גלידה מברכים בתוך הסעודה?
3. האם צריך עבור ברכת המזון שיהיה לחם כביצה על השולחן או שמספיק חתיכה קטנה שאני משאירה?
תזכו למצוות וכל טוב,

תשובה:

שלום רב.

1. ישנם הרבה סוגים של עוגות גבינה, וזה מאוד תלוי ממה היא מורכבת ואכתוב כאן את הכללים בקצרה:

עוגת גבינה או עוגת גלידה, שיש בהם שכבה מועטת של עיסה, והעיסה משמשת כבסיס עבור הגבינה והגלידה, אך יש בעיסה טעם טוב ונהנים גם ממנה, נוהגים העולם לברך עליה מזונות בכל אופן. אך עוגה העשויה באופן שהשכבה של העיסה נועדה בכדי לאחוז את הגלידה, ואין נהנים ממנה כלל, הרי שהעיסה בטילה ומברכים על העוגה ברכת שהכל בלבד, וכן להיפך שאם העיקר היא העוגה והגלידה או הגבינה מועטים והם מיועדים רק בשביל להוסיף טעם בעוגה, והוא הדין בעוגות עם ציפוי של ג’לי, קרם, קצפת וכדומה, שבאים לצורך העוגה ואינם חשובים בפני עצמם מברכים על העוגה בורא מיני מזונות בלבד.

ולענין תוך הסעודה יש בזה כמה דעות, וכתב המשנה ברורה שהמברך לא הפסיד, אך על עוגת גבינה רכה (טארט וכדו’) אין מברכים, ועל עוגה ממולאת מבצק פריך (שטרודל וכדו’) מברכים לכולי עלמא בורא מיני מזונות אף בתוך הסעודה.

2. מברכים על כל דבר שאינו בא מחמת הסעודה וכן הדין לענין סוכריה או גלידה.

3. אין צריך שיעור כביצה, ודי בפירורים קטנים שראוי לאוכלם.

מקורות:

1. ספר שערי הברכה פרק טו סעיף ל’. ולענין תוך הסעודה עי’ בביאור הלכה סי’ קס”ח ס”ח ד”ה טעונים.

2. סימן קע”ז סעיף א’.

3. אף בשעה”צ סק”ג מבואר שצריך להשאיר שיעור חשוב שיתנו לעניים, אך כיום שאין נוהגים ליתן שיורי הלחם לעניים מספיק פירורים קטנים, אך לא דקים מדי, כך כתבו האז נדברו יא,מו ושו”ת רבבות אפרים ח”ד סימן מ”ו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *