הורדת תוכנות פרוצות, תוכנות מייקרוסופט

דיין בבית הדין נתיבות חיים
22 Kislev 5772

שאלה בעניין הורדות
האם תוכנות וסרטים שממציאם, דהיינו מי שיש לו עליהם זכויות יוצרים, מוכר אותם בכסף, ויש חברה פיראטית שכבר פרצו אותם, ומשם אפשר להוריד אותם חינמי, האם מותר לי להוריד משם תוכנות, או שזה גניבה.
במיוחד שאלתי לגבי מוצרי “מייקרוסופט”, שיש סברא שאומרת שהם אלו שממציאים את הפריצות, מתוך אינטרס שכולם ישתמשו עם התוכנות שלהם, וכן שאלתי מיוחדת לגביהם שהרי כולם עכו”ם וכנ”ל.

תשובה:

שלום רב,

הגרי”ש אלישיב שליט”א אוסר להשתמש בתוכונות פרוצות, אפילו של גויים. עיין ספר משנת זכויות היוצר עמוד קטו והלאה.
הסברא שחברת מייקרוסופט מפיצה פירצות, היא מוזרה, ועל כל פנים החברה כותבת במפורש שהיא אוסרת להעתיק, ומסבירה ללקוחות למה לא משתלם להשתמש בתוכנה פרוצה. כמו כן, החברה מפיצה באמצעות העדכונים תוכנה שדופקת אופיס לא חוקי. החברה אכן מעוניינת שכולם ישתמשו בתוכנות שלה, ולכן היא מפיצה גירסאות מצומצמות חינם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *