מי שנאנס ולא התפלל שחרית, איזה חלקים מהתפלה הוא יכול להשלים אחרי חצות

מי שלא הי' יכול להתפלל עד אחרי חצות מחמת חולי ר"ל וכדומה ומתפלל אחרי מנחה גדולה שני שמונה עשרה הראשון למנחה והשני לשחרית, האם מתפלל כל סדר התפלה החל מברכת השחר ועד עלינו לשבח או יש מה שצריך שלא לומר?

תשובה

ברכות קריאת שמע: גם מי שנאנס, אינו מברך אחרי חצות. ולענין קריאת שמע: החיוב הוא רק לקרוא פסוק שמוזכר בו זכירת יציאת מצרים, אמנם עדיף לקרוא את כל הפרשיות. ((לעניין ברכות קריאת שמע עיין בשולחן ערוך סימן נ"ח סעיף ו' ובמשנה ברורה ובביאור הלכה ד"ה קוראה. ולעניין קריאת שמע, עיין במשנה ברורה סימן נ"ח ס"ק כ"ז, וסימן ק"ו סק"ט.))

ברכות השחר: ברכת על נטילת ידיים מברך לפני שמתחיל תפילת מנחה, ואם כבר גמר להתפלל שוב אינו מברך. ((עיין משנה ברורה סימן ד' סק"א וסימן נ"ב סק"ב, שמבואר שאם לא בירך ברכת על נט"י עד לאחר התפלה שוב אינו מברך, ועיין בח"א כלל [ז' סעיף ה' וכלל ח' סעיף ח'] שיכול לברך לפני תפלת מנחה. ))

ברכת אלוקי נשמה… יכול לברך גם אחרי חצות, אמנם אם כבר התפלל תפלת שמונה עשרה, אינו יכול לברך, אלא אם כן כיוון בפירוש שאינו רוצה לצאת ידי חובתו בברכת מחיה מתים ((משנה ברורה סימן ו' ס"ק י"ב.)).

ברכות התורה, מברך גם אחרי חצות. (ודווקא אם עדיין לא קרא קריאת שמע וברכותיה, אבל אם קרא קריאת שמע וברכותיה לדעת הרבה פוסקים שוב אינו מברך, ויש חולקים, עיין במקורות). ((עיין שולחן ערוך סימן מ"ז סעיף ז' – ח' ובמשנה ברורה ס"ק י"ז.)).

שאר ברכות השחר: בדיעבד יכול לברכם כל היום. ((משנה ברורה סימן נ"ב סק"י.)).

פסוקי דזמרה: מסתימת כל הפוסקים נראה שאינו אומר פסוקי דזמרה, כשמתפלל לאחר חצות. (ועיין בספר תהלה לדוד סימן ק"ח סק"א שתמה למה באמת לא תיקנו לאומרו).


 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל