קברות צדיקים בזמן נידות

רבני בית ההוראה
כ"ד אייר ה'תשע"א

שלום

רציתי לשאול מחר יש ארגון לביקור קברי צדיקים השאלה שלי אם אני בנידה אפשר לי להיכנס לקבר או לעמוד מחוץ?

תשובה:

אין לנדה להיכנס לבית הקברות, ויש מקילים בשבעת הנקיים שאינה רואה כבר דם.

מקורות:

משנ”ב סי’ פח ס”ק ז כתב שנהגו שלא להכנס לבית הקברות עד שיטבלו, וכ”כ בשו”ת פרי השדה (ח”ד סי’ צג אות ב’ תשובת הגר”י שוורץ חתן המחבר, וכתב שם שכן מורה ובא חמיו), אולם המנהג הוא שרק בזמן שרואה דם אינה נכנסת, אך לאחר מכן נכנסת, ומשום כך הבתולות נכנסות לבית הקברות, אולם כבר כתבו האחרונים שהמנהג שאין הולכת רק בזמן ראיתה ולא בזמן ליבונה, כמו שכתב בלקט הקמח החדש (סי’ פח), ובספר טהרה כהלכה (ח”א פי”ד סעיף קל), וכ”כ בנטעי גבריאל (נדה ח”א פמ”ב סעיף ו, אמנם מה שהביא שם בשם הדעת תורה אין זה נמצא בדע”ת להתיר), ובספר נשמת ישראל (ח”ב סי’ לו) האריך בזה טובא ע”ש..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *