נטילת ידים לתפילה בכלי

רבני בית ההוראה
א' חשון ה'תשע"א

שאלה:

האם חייבים לעשות נטילת ידים לפני תפילה בכלי או אפילו בלי כלי?

תשובה:

יש אומרים שאין צריך כלי, ויש אומרים שצריך כלי, והמנהג להקל שאין נוטלים דווקא בכלי.

מקורות:

עי’ פמ”ג (מש”ז סי’ ד ס”ק טו) שלתפילה אין צריך כלי, וע”ש במשנ”ב סק”ז ובסעיף ז דמשמע שסובר שלתפילה לבד אין חייבים, וכן העלה בקצות השלחן (סי’ יב ס”ד וע”ש בבדה”ש ס”ק ט), אולם בשו”ת ושב הכהן (סי’ א) כתב דלכתחילה יש לדקדק שצריך גם כלי, וכן דעת החיי אדם (ח”א כלל ז ס”ד), וכדעת הגר”א שאף הצריך ברכה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *