לתרומות לחץ כאן

ספיחין בעשבי ריח ותבלין

שאלה:

האם יש איסור להריח (או לברכת בשמים בהבדלה) נענע יבול שביעית משום איסור ספיחין) למרות שזה צמח רב שנתי?
בברכה רבה

תשובה:

שלום רב

בכל מקרה, ספיחין שמיועדים לאכילה מותרים בהנאה כמו ריח.

אבל לעצם שאלתך: יש שהקילו בירקות אלו שאין בהם דין ספיחין אף שקדושים בקדושת שביעית, כיון שהם צמחים רב שנתיים, כך הובא בכרם ציון הלכות פסוקות פרק ט ס”ק א מהגאון רבי צבי פסח פראנק רבה של ירושלים, אולם בשו”ת אור לציון שביעית פרק ה כתב להחמיר בזה לכתחילה, וזאת משום שלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין, וכל שהוא מין אדמה דינו כירק שיש בו איסור ספיחין, וסבר שאין להקל בזה אלא לילד קטן או לחולה הזקוק לכך.

בס’ חוט שני עמוד תלו כתב, שכל זמן שניכר שענפיו החדשים של הנענע קשורים לצמח הראשון אין בו איסור ספיחין, וכן פסק לקולא הגר”ב זילבר בברית עולם סי’ ג ס”ק סו. וכ”כ להקל הגר”י יוסף בספרו השביעית והלכותיה פרק כג. בשו”ת ישכיל עבדי (יו”ד חלק ח’ סי’ ל) פסק לאסור שיש איסור ספיחין בנענע ולדעתו לא חילקו חכמים בין צמחים חד-שנתיים לצמחים רב שנתיים אף שלא שייכת בהם הסברא של “שמא יזרע בסתר ויאמר ספיחין הם”. וכן פסק הגרח”ז גרוסברד בספר זצ”ל תורת השמיטה (הע’ מט) לגבי הבננה. כך שהמיקל בכך יש לו על מה לסמוך והמחמיר לכתחילה בפרט כשלא ניכר שהוא חלק מגידולו הראשון תבוא עליו הברכה.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל