תרומות – לחץ כאן

הבדלה על חמר מדינה / עמידה לפני הכהנים

שאלה:

שלום הרב.
ברשותך, אודה לך על מספר תשובות בהלכה.

1. חזן שהכהנים עומדים מאחוריו, האם עליו באמצע החזרה לקראת ברכת כהנים לצעוד אחורה כדי שהכנים יהיו מלפניו, או אם הוא צמוד לקיר או משהו להתרחק אחור ולאפשר להם להיות מלפניו?

2. שתיית מיץ ענבים בהבדלה גורמת לי לצער (לא רפואי), יש פיתרון או אפשרות אחרת חוץ מיין?

3. האם צריך לקיים תרומות ומעשרות לאננס?

תודה רבה, ויישר כח רב!

תשובה:

שלום וברכה

1. בהחלט, יש לציבור לעמוד לפני הכהנים או לפחות מן הצד, ולא כשהכהנים מאחוריהם. אבל החזן הוא באמצע שמונה עשרה ואינו זז. לכתחילה כדאי שיהיו כהנים לפניו.

2. כדאי למצוא מיץ ענבים שכן טעים לך, למשל ענבי ירושלים שזה טבעי לגמרי, בשעת הדחק ניתן בהבדלה לסמוך על חמר מדינה יותר מאשר בקידוש, אבל הסיבה שאני לא מציע לך את זה, משום שכלל לא ברור שיש היום בזמנינו דבר כזה חמר מדינה, ויש ויכוח מה הוא חמר מדינה, ולא כדאי להכנס לספק הזה ככל שניתן לעשות על מיץ ענבים.

3. אם זה גידול הארץ יש להפריש, אם זה יבול חו"ל ונגמרה מלאכתו שם זה פטור ממעשרות.

מקורות:

1. שולחן ערוך אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קכח סעיף כד:

עם שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכה, אבל מלפניהם ובצדיהם אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת; ולאחריהם נמי, אם הם אנוסים, כגון עם שבשדות, שהם טרודים במלאכתן ואינם יכולים לבא, הם בכלל הברכה.

2. ההנהגה הראויה לכל בן תורה לא להשתמש בכלל בחמר מדינה לקידוש או הבדלה, אני נוהג כך גם לגבי הבדלה במוצאי שבת חזון, שאם אין קטן אני שותה בעצמי, שכן נהגו החזון איש ובעל הקהילות יעקב, כמובן בהצטרף דברי הרמ”א בסי’ תקנא שיין של מצוה לא היה בכלל האיסור ורק לכתחילה נותנים לקטן.

שכן החזון איש מאוד פקפק בנושא של חמר מדינה בזמנינו, וצידד שאולי רק מיץ תפוזים סחוט יש לו דין חמר מדינה, ויש שטוענים שבזמנינו שרוב הפירות לאכילה, וגם לא ממש נהוג להביא לאורחים, מן הסתם היה אומר שגם זה לא מועיל. מבחינתו, כל משקה שמבוסס על מים אינו נחשב חמר מדינה, כמו קפה וכדומה. גם בירה בזמנינו אינו משקה עיקרי כלל וכללי ראה קובץ תשובות א, נז; אורחות רבנו ח”ב, עמ’ קלו.

אמנם בירושלים היו נוהגים לעשות הבדלה על קפה, וזאת בהסתמך על הוראתו של האדר”ת רבה של ירושלים בספרו עובר אורח, אמנם בשו”ת הלכות קטנות (א, ט) דן לענין קידוש אם קפה נחשב לחמר מדינה, וכתב שאין לקדש “אלא על חמר מדינה דמרווי ומשכר,דומיא דיין”.

לדעתו, רק משקה המשכר יכול להיחשב חמר מדינה, וגם במקום ששתיית רוב המדינה הוא מאותו משקה, אין להחשיבו חמר מדינה אם אינו משכר. גם בשו”ת תשובות והנהגות (ח”ד, סימן עז) הביא מסורת בשם הגר”ח מוולוז’ין בשם הגר”א, שאין להחשיב שום משקה שאינו משכר כחמר מדינה.

אמת, שבספר דעת תורה (סימן רצו, ב), בערוך השולחן (רעב, יד), בשו”ת ציץ אליעזר (ח”ח, סימן טז), ועוד הסכימו גם הם שלא צריך משקה משכר.

אגב בקפה ותה יש בעיה נוספת, שכאשר הם באופן המכובד הם חמים ולא ניתן לשתות מלוא לוגמיו, וכשהם קרים בטלה חשיבותם…

וכיון שבלאו הכי כתב המשנה ברורה שאין להשתמש בחמר מדינה אלא במקום שלא מצוי יין ובזמנינו היין מצוי לרוב, בהצטרף כל הספקות הנ”ל, לדעתי אין להקל בזה כלל.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל