תרומות – לחץ כאן

מעמד הר סיני וחטא אדם הראשון

שאלה:

לדברי חז"ל, במעמד הר סיני תוקן חטא אדם הראשון- אז מדוע בני אדם עדיין נפטרים אם תוקן חטא אדם הראשון?תודה.

תשובה:

אינני זוכר שכתוב שתוקן חטא אדם הראשון, למיטב זכרוני כתוב שעם ישראל בעצמם הגיעו לדרגו[תו של אדם הראשון לפני החטא – פסקה זוהמתם, ולאחר מכן ששוב חטאו בעגל שבו לזוהמת החטא.

Join the Conversation

2 Comments

  1. אור החיים פרשת כי תשא פרק לב פסוק יט כאן מצוין שאכן פסק מלאך המוות וחזר בשעת חטא העגל.
    "ויחר אף משה וישלך. צריך לדעת טעם של משה בשבירת הלוחות ולא חש להפסד מופלג ופשיטא שלא יעשה דבר קלקול אם לא באומד גדול ובצדדי המועיל אשר צדד ע"ה, ורבותינו ז"ל אמרו (אדר"נ פ"ב) לא שבר עד שנאמר לו מפי הגבורה, וכן אמר ר' מאיר ויהיו שם כאשר ציוני (דברים י' ה') שנצטוה ושבר הלוחות ע"כ, וצריך לתת טעם לאל עליון למה מנע הטוב. ונראה כי קודם שעבדו עבודה זרה פסקה זוהמתן כמאמרם ז"ל (שבת קמו.), ולזה עשה ה' להם משפט כתוב חרות על הלוחות חירות ממלאך המות (שמו"ר פמ"א) כי כלום מיתה זו למה לצד הפרדת הזוהמא אלו כבר פסקה זוהמתן, ולזה כשעשו את העגל הרי זוהמת החטא דבקה בהם ומעתה צריכים למלאך המות, הגם שלא חזרה הזוהמא ממש על ידי העגל לכמות שהיתה קודם קבלת התורה אף על פי כן שברם כי אין דין זה להם עוד שיהיו בני חורין ממלאך המות ומשעבוד מלכיות, ולטעם זה לו יהיה שנאמר כי משה מדעת עצמו עשה מתחילה אין כאן קושיא:"

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל