ריבית מקח טעות ביטול מקח

שאלה:

שלום רב ברצוני לשאול יהודי מכר את דירתו שבאמצע שיפוץ והמכר היה בצורה שהקונה שילם חלק מהתשלום והשאר נזקף במלווה הקונה קיבל את הדירה מיד והתחייב לגמור את השיפוץ על חשבונו, ונכתב בחוזה סעיף שבמידה ולא ישלם את החלק הנותר עד זמן מסויים הרי שהחוזה מבוטל והמוכר יחזיר לקונה את הכסף והקונה יחזיר את דמי השכירות שקיבל בינתיים והדירה תחזור למוכר, והקונה יפסיד את דמי השיפוץ.
למעשה הקונה לא עמד בתשלומים.
וכעת השאלה איך מסתכלים על זה האם כביטול מקח מעכשיו או ביטול למפרע והנפק"מ האם היה מותר לקונה להשתמש בדירה או שהיה צריך לחוש למקח טעות, כמו כן האם זה נחשב שיש כאן הלוואה בין המוכר לקונה ואף שלבסוף הקונה לא נהנה מההלוואה הרי שלמוכר אסור להנות מפירות השיפוצים.
ובאם נקרא ביטול למפרע האם השימוש של הקונה במעות השכירות דינם כהלוויני ואלווך.

תשובה:

שלום וברכה,

בחוזים המצויים המכירה חלה רק בסוף התשלום. אתה הדגשת בשאלתך שהחוזה היה שונה מהחוזה הרגיל. והתשובה מתייחסת לפי שאלתך ולא לפי החוזים המצויים.

אם התנו שהתשלום הראשון יחיל קניין והשאר נזקף במלווה, ואם הקונה יאחר את התשלום המכר יתבטל, במקרה כזה אם הקונה איחר בתשלום המכר בטל למפרע, והכסף שהגיע ליד המוכר נעשו למעות מלווה, [הקונה הוא מלווה והמוכר הוא לווה] ולכן אסור ללווה לקחת את דמי השכירות כדי שלא יהיה ריבית עבור ההלוואה שנתן, וחייב להחזיר את המעות השכירות למוכר. ואם הקונה עצמו גר בדירה חייב לקזז את השכירות בכסף שביד המוכר, ולא שישלם שכירות כמבואר בשו"ע יו"ד סימן קעד סעיף ה. אולם אין איסור לקונה לדור מחשש שהמקח יתבטל, כיון שהמקח כבר חל ולא חששו שמא יתבטל הקניין. 

לגבי השיפוצים שהתנו שיעברו למוכר, אין כאן איסור ריבית, כיון שהמוכר מקבל את השיפוצים, והאיסור של ריבית כשהמלווה מקבל טובת הנאה.

אם הקונה השתמש במעות השכירות צריך להתנות שהכסף שקיבל יקוזז מהכסף שביד המוכר. 

בהצלחה.

מקורות:

בשאלתך הבנת שזקיפת החוב במלווה נחשב הלוואה ביד הקונה, וזה אינו, החוב של הלוקח להשלים את תשלום המכירה אינה הלוואה, כיון שלא קיבל כסף מהמלווה. ולכן כלפי השיפוצים לא שייך ריבית. 

מקח שהתבטל הרי המעות הלוואה למפרע – שו"ע יו"ד סימן קעד סעיף ב.

בכל דיני מקח ששילם מקצ דמים ראה שו"ע סימן קעד סעיפים  ד – ה 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל