יחוד מוקצה עצים ואבנים להצגה בשבת

שאלה:

נשאלתי למעשה מצוות העובדים במחנה קיץ שהתלמידים רצו לעשות בשבת קודש תיאור מלא מהמזבח והמערכה, והוצרכו לכך עצים ואבנים מפני השדה ורצו לדעת כדת מה לעשות כדי שיוכלו להשתמש בהם כראוי בשב"ק?

תשובה:

אין לעשות זאת. היחוד צריך להיות לעולם ולא לשימוש  אקראי, ויש אומרים שיחוד למחשק כלל אינו מועיל, וכך הכרעת השו"ע והספרדים החמירו בזה כידוע.

מקורות:

לגבי ייחוד מוקצה לשימוש באופן המותר חילקו הפוסקים בין דבר שדרך העולם לייחדו לשימוש זה , שבזה נחלקו אם די לייחדו לשימוש שבת אחת או שצריך לייחדו לכך לעולם, ולהלכה הקל בזה המשנה ברורה, לבין כלי שאין דרך לייחדו לשימוש זה, שודאי לא מועיל אלא אם כן ייחדו לעולם. בענין זה ראה במשנה ברורה סי' שח בסעיף כב. ממילא, כיון שאין דרך לייחד חפצים אלו כצרכי הצגה, יש להחליט שזה שימושו הקבוע, וזה לא שייך. כמו כן, לגבי דבר שאנשים כלל לא נוהגים לייחדו לעולם לשימוש אחר מזה המיועד לו לכתחילה, נחלקו הדעות האם מועיל לו ייחוד לעולם וכנ"ל, שאפילו ייחוד לעולם לא יועיל כיון שאין דרך העולם לעשות זאת. על המחלוקת אם יחוד למשחק מועיל ראה שו"ע ורמ"א סוף סימן שח לגבי כדור.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה רבה על תשובתו:
    אך יש להעיר בזה דהן נכון דלא מהני יחוד מ"מ למה לא יועיל "מעשה" לפני שבת כגון לקצץ העצים או לזלף ספריי על האבנים, דבגמ' מצינו מעשה דלימדום כדי שיוכלו לישב עליהן בשבת עי' רש"י שם, ולמשנה ברורה סקפ"ט מותר הטלטול ע"י זה, וע"ע מ"ב סקצ"ד. [וגם לענין בונה יל"ע עי' ביאוה"ל שטו].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל