תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

מכסים של סירים שהתערבבו

שאלה:

[אני שולח שוב את השאלה כי לא הכנסתי פרט חשוב מאוד – שיש לנו ספק על המכסים מה חלבי ומה בשרי]:

יש לנו סיר חלבי, שהשאלנו פעם לפני לפחות 5 שנים – ולשכנים יש את אותה הסיר אבל בשרי. ולכן הם החזירו לנו את הסיר הזה + 2 מכסים, 1 בשרי ו -1 חלבי, ואנחנו והשכנים איננו יודעים להבדיל מה החלבי ומה הבשרי, כמה שאלות- וזה נוגע לי למעשה ממש להיום [לעכשיו]:

[1] האם לאחר זמן מסוים, כבר אין קפידה, כי גם אם יש שמנונית אין בזה השפעה ?

[2] באופן שלנו שיש בכלל ספק – האם זה יותר קל

[3] שמעתי פעם שלאחר י"ב חודש אפשר להקל בספק, זה נכון ?
חזרה למעלה

תשובה:

שלום וברכה

אין להקל גם אחרי זמן רב ויש להגעיל. במקרה של תערובת ברוב יש בזה דיון בפוסקים אבל כאן הרי אין רוב…

מקורות:

כאשר יש רוב כשרים יש בענין זה מחלוקת: בשו”ע יו”ד סי’ קב סעי’ ג כתב שכיון שהכלי האסור התערב ברוב הוא בטל ואינו צריך הגעלה, ואפילו הוא בן יומו מותר להשתמש בו. אולם הש”ך שם ס”ק ח הקשה שהוא דבר שיש לו מתירין שאינו בטל, שהרי ניתן להגעילו. כמו כן נקט שכיון שיודעים מהבליעה זה נחשב שהאיסור ניכר, עיי”ש. בפרי מגדים שם דייק בט”ז שהחמיר בזה אפילו בכלי שאינו בן יומו, כיון שסוף סוף יש איסור דרבנן וניתן לבטלו על ידי הגעלה, ודן שאפשר שדי להגעיל אחד מהכלים ולא צריך הכל. לדבריו כלי שלא מועילה לו הגעלה יתכן שיש לזרוק אחד לפח, כיון שאם היה יודע מה אסור גם היה צריך לזרוק וממילא זה לא נחשב הפסד.

הלכה למעשה, בכלי שניתן להגעיל ראוי לחוש למחמירים ולהגעיל אפילו שאינו בן יומו, אבל בצלחות חרסינה וכדומה שלא מועילה להם הגעלה, יש לסמוך להקל אחר שעברו 24 שעות והכלים אינם בני יומם. אולם אין לחתוך עליהם דבר חריף.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל