קנין בית בחו"ל -דין תורה נגד דינא מלכותא

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: ששאל אחד, אם יהודי מוכר בית ליהודי אחר באחד מהדרכים שבתים נמכרים ע"פ דין תורה, ובאותו מקום מוכרים במשרדי הממשלה, האם יש תוקף במכירה זו על פי הלכה? נפקא מינא במכירת בית לעכו"ם בפסח שאם מכירה כאלה לא תוקפות אז אנשים עוברים באיסורי תורה בפסח ולדעת אותו אדם יוצא שרק יעבוד אם ימכור במכירת דין ממשלה, חלק מקושיתו שמכירה על פי דין תורה כיון שאינם משלים מסים אין לה תוקף אצל מדינה ובטלה.

אמרתיו שאין הדבר כן, דיני תורה לחוד ודינא דמלכותא לחוד, דהיינו לן אין שום עיכוב במכירה עשויה על פי דין תורה היות שאנחנו מושבעים מכבר מהר סיני וזה האופן למכור, ומה שאנו סומכיםעל מנהג המקום להרבה דברים זה כדי למנוע בעיות כאשר ימכור היהודי לגוי או חלילה במקרה של פושע יהודי שילך לערכאות וכול לגרום נזק ליהודי אחר, או אם יהיה משפט עם גוי ויתבעו היהודי לערכאות שליהם ואם אצל משרד הממשלה לא יהיה רשום שבית פלונית ברחוב פלוני לא של דוד אלא של יעקב, אז מה יהיה ליעקב אם גוי יתבע דוד ויגבה הבית כיון שאצל הממשלה רשום אצלו? לומר מכרתי ליעקב יכול שלא יועיל ויגבה זה ממנו. ואף שחייב דוד לתת שוב ליעקב שיהיה בעיה שאולי לא יהיה לו מניין לשלם.

עורך דין יהודי אמר כמוני שהמכירה מכירה אף שלא רשום, ושיש אופנים לרשום ולשונות וכו'. והרשום לא נחשב לעיכוב, וגם לא ענין של מסים.

שאלה זו נשאלה ע"י רב.
והנראה בעיני כתבתי.

רציתי לשמוע חוות דעת מכבודיכם הגדולים.

ברכה והצלחה
ושלום

תשובה:

שלום וברכה,

מכירה לפי ההלכה ודאי תקיפה – גם אם לפי לפי חוקיהם הם לא יכירו במכירה. אולם באדם שאינו שומר תו"מ ויש חשש שיפנה לבית משפט לערער על המכירה האם המכירה עושה בערב פסח קיימת או לא.

הרבה בתי דין בארץ ישראל לא מקפידים שהמכירת חמץ תהיה תקיפה לפי החוק. וכיון שבא בעל מפעל או חנות למכור את ביתו וחותם על כל הקניינים לפי הלכה, המכירה קיימת, ואין לערער אחריה. אולם לדעת מרן הגרי"ש אם קיים חשש שאותו אדם שבא לערוך מכירת חמץ לא יציית למכירה, ולא יראה את הדבר כמכירה כיון שאין לה תוקף חוקי, סובר הרב שהמכירה כלפיו לא תקיפה, כיון שאין לו סמיכות דעת בקניין כיון שאינו רואה בזה תוקף קנייני, ולכן בתי דין בארץ ישראל שנוהגים לפי פסקי מרן הגרי"ש מקפידים שהמכירה תהיה תקיפה גם לפי חוקי הממשלה. אולם כאמרו הרבה סוברים שכל עוד שלא היה ערעור והמוכר בא למכור ונעשו כל הקניינים של התורה, חלה המכירה.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל