שכל לספור ספירת העומר וסבר למחרת לאחר השקיעה לפני צאת הכוכבים

שאלה:

ספרתי ספירת העומר לאחר השקיעה לפני צאת הכוכבים האם להמשיך לספור בברכה? ואם זה היה לאחר הדלקת נרות שבת האם זה מעכב?
תודה רבה

תשובה:

שלום רב

אם זה היה בתוך 13 דק' לשקיעה אפשר לסמוך שזה עוד היום הקודם ולהמשיך בברכה.

בענין זה נחלקו הדעות: שכן לענין מי שלא ספר בלילה כתבו הפוסקים שיספור ביום ללא ברכה, ואז יוכל לברך בלילה שלאחריו, כיון שיש כאן ספק ספיקא, שמא כל יום הוא מצוה בפני עצמה, ושמא הספירה ביום אף היא מועילה, אולם כאשר לא ספר אלא בבין השמשות שלאחריו, יש שסברו שאינו יכול להמשיך ולברך, כיון שיש כאן ספק ספיקא להחמיר, שמא הוא כבר הלילה הבא, ואף אם הוא מהיום, שמא ספירת יום אינה מועילה [ראה בית דוד סי' רסח, וכף החיים סי' תפט סעי' ח בשם ערך השלחן, ועוד]. אולם בשערי תשובה שם ס"ק ד הביא שהברכי יוסף פקפק בסברא זו, ובשו"ת בית שלמה או"ח סי' קב כתב שהואיל ולדעת רוב הפוסקים הלכה כהבה"ג שכל יום הוא מצוה בפני עצמה, יש להמשיך באופן זה ולספור בברכה, וכ"כ בבינת אדם כלל ה, שכיון ואף לדעת החולקים על הבה"ג יש כאן ספק חיוב לספור, יש לחוש לדעת הסוברים שספירת העומר בזמן הזה היא מהתורה וממילא תקף לגבי זה הכלל שספק דאורייתא לחומרא, ודי בכך כדי לחייב ספירה בברכה [סברא תמוהה, שכן לגבי הברכה זה תמיד ספק דרבנן]. וכן פסק בערוך השולחן שם סעי' טו. וכ"כ הגר"ח פאלאגי בס' מועד לכל חי. וכן הורה הגרי"ש אלישיב שעד שלוש עשרה דק' לאחר השקיעה י להמשיך ולספור בברכה. וכך הלכה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל